สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

เทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำตลอดเดือนพฤศจิกายน นอกจากจะมีกิจกรรมเด่น ในหลายพื้นที่ เช่น งานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร, ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย, ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่, ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงฯ จังหวัดตาก และประเพณี ลอยกระทงตามประทีป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกิจกรรมลอยกระทงที่จัดกันอย่างครื้นเครงแล้ว The Classy Diva มีที่มาที่ไปของ สีสันแห่งสายน้ำนี้ เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ไว้ประดับความรู้เช่นกัน

เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย

การลอยกระทงตามสายน้ำนี้ นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี่สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”

ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า…
“ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง”

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทง มีอยู่หลายตำนาน ดังนี้

 • การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
 • การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
 • การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
 • การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
 • การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
 • การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
 • การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล ประวัติการลอยกระทงในเมืองไทย

การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า “แม่น้ำเนรพุททา”

งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การลอยกระทง

ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวัง พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล ซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ วัสดุที่นำมาใช้กระทง ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ โดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำกระทงด้วย ลอยกระทงถือเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ

ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำกัน ชาวบ้านจะนำกระดาษ มาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุด ที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคม บนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว

เหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทย มีดังนี้

 •  เพื่อขอขมาแม่คงคา เพราะได้อาศัยนำท่านกินและใช้ และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในนำด้วย
 •  เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิาฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย
 •  เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
 • เพื่อบูชาพระอุปคุต ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแกพระอุปคุตอย่างสูง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญา มารได้ การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตอง เพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทำด้วยอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง การกล้วย กาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว กระดาษ จุดธูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่นำลำคลอง

 

สืบสานวัฒนธรรมไทยแห่งสีสันของสายน้ำ กับ “ประเพณีกระทง” ณ การ์เด้น พาวิเลี่ยน โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทง พร้อมรับประทานบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำร่วมกับครอบครัวและเพื่อนที่รู้ใจ และอิ่มเอมไปกับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสวนหรูกลางใจกรุง ณ บริเวณการ์เด้น พาวิเลี่ยน โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

มาแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของเทศกาลลอยกระทง พร้อมสร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและคนที่คุณรักด้วยมื้อค่ำสุดพิเศษ ในบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ถูกแต่งแต้มด้วยเสียงอันไพเราะของระนาดที่บรรเลงโดยนักดนตรีมากความสามารถ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารรสเลิศที่เชฟได้รังสรรค์มาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันในแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทยหรือแบบบาร์บีคิวปิ้งย่าง นอกจากนี้ ภายในงานท่านยังได้เพลิดเพลินไปกับ การรำสุโขทัยอันตระการตา การสาธิตทำกระทงใบตองและแกะสลักผลไม้ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และพิเศษสุด กับ “กระทง” ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานกิจกรรมลอยกระทงกับทางโรงแรมฯ อิ่มเอมไปกับบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์อาหารไทยและบาร์บีคิวสุดพิเศษนี้

ราคาเพียงท่านละ 1,399 บาทสุทธิ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น. ณ การ์เด้น พาวิเลี่ยน โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
*** พิเศษ! สำหรับบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ มา 4 ท่าน จ่ายในราคาเพียง 2 ท่าน เท่านั้น ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร. 0-2247-0123 ต่อ 1920, 1810
Website : www.sukosolhotels.com
Facebook : www.facebook.com/TheSukosolBangkok
Twitter : Twitter @ SukosolHotels
*****************************************************************************************************
คุณภัทรียา ภัทรธราธิป ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณขวัญชนก นิรัติศัยวรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณกมลรัตน์ ขุนทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2247-0123 ต่อ 1916-8, 1912 โทรสาร 0-2247-0165
อีเมลล์: gpr@sukosolhotels.com, เว็บไซต์: www.sukosolhotels.com , Twitter: @ SukosolHotels

Related contents:

You may also like...