กิตติศักดิ์ กันดิศาคุณานนท์

กิตติศักดิ์ กันดิศาคุณานนท์
ชื่อเล่น : Porsche (พอช)
อาชีพ :  Jewelry Designer นักออกแบบอิสระ

การศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนก วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ

 

 Certificated

 •   2008 Certificated of Fundamental Level in Jewelry Design, GIT
 •   2009 Certificated of Intermediate Level in Jewelry Design, GIT
 •   2010 Certificated of Advance Level in Jewelry Design, GIT

 

ผลงาน

 • 2008 แสดงผลงานออกแบบเครื่องประดับ Collection : Holding on my love ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT, Atrium Zone Central World Department Store
 • 2009 แสดงผลงานออกแบบเครื่องประดับ Collection : Madame Pomegranateร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT, Royal Paragon Hall, Siam Paragon
 • 2010 ร่วมแสดงผลงานการออกแบบและผลิตเครื่องประดับโดยฝีมือนิสิตร่วมกับเพื่อนสนิท(น.ส. ภาวิณี จรูญฉาย และ น.ส. ณัฐฐา จันทรวิรุธ) คอนเซปต์ “The emotion of Season – อารมณ์แห่งฤดูกาล” ร่วมกับภาควิชาวัสดุศาตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการ JEWELRY SEASON 17th ณ ลานหน้าศูนย์การค้าโตคิว ผลงานคือ Collection : ใบไม้กับสายน้ำ แรงบันดาลใจคือ เมื่อถึงฤดูใบใม้ร่วง จะพบเห็นใบเมเปิ้ลที่สวยงามร่วงโรยตามกาลเวลาลงสู่พื้นดินและน้ำ
 • 2011 ออกแบบเครื่องประดับคอลเลคชั่น “ผีเสื้อหิมพานต์ – The Himalayas gorgeous butterfly” ร่วมกับ นายศักดิ์สิทธิ์ ผลมานะ, นายณัฐไชย กอเผ่าพาณิช ภายใต้โครงการ JEWELRY SEASON 18th “The Insecta อัศจรรย์งามวิจิตร นิรมิตรมวลแมลง” ร่วมกับภาควิชาวัสดุศาตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเครื่องประดับคอลเลคชั่นนี้ได้รับเกีรยติจาก คุณสุมณี คุณะเกษม สุภาพสตรีดาวเด่นของเมืองไทย นำไปถ่ายเป็นนางแบบในนิตยสาร Health & Cuisine ฉบับที่ 135 เมษายน 2555
 • 2013 นำผลงานเครื่องประดับของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ JEWELRY SEASON 19th ร่วมกับคุณสุมณี คุณะเกษม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางรายการ “วู๊ดดี้ เกิดมาคุย” โดยมี รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ หัวหน้าภาควิชาอัญมณีและเครื่องประดับร่วมด้วย

 

รางวัล

 • 2008 รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเครื่องประดับ กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงอุตสากรรม
 • 2009 รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบเครื่องประดับ คอนเซปต์ “The Geometry มิติที่แตกต่างกับความงามที่น่าค้นหา” ภาควิชาวัสดุศาตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2010 รางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบเครื่องประดับ คอนเซปต์ “The emotion of Season – อารมณ์แห่งฤดูกาล” ภาควิชาวัสดุศาตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2011 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบเครื่องประดับ คอนเซปต์ “The Insecta อัศจรรย์งามวิจิตร นิรมิตรมวลแมลง”   ภาควอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Related contents:

You may also like...