คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร

คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
เกิด : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
ครอบครัว :สมรสกับพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีบุตรธิดา 3 คน คือ นายพานทองแท้, นางสาวพินทองทา และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ในปลายปี พ.ศ. 2551 คุณหญิงพจมานจดทะเบียนหย่าร้างกับ พ.ต.ท.ทักษิณ แล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิม ณ ป้อมเพชร์ ของฝ่ายมารดา
ประวัติโดยสังเขป : คุณหญิงพจมาน เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 4 คนของ พลตำรวจโทเสมอ ดามาพงศ์ อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ กับพจนีย์ ณ ป้อมเพชร โดยพี่ชายสามคนของคุณหญิงพจมาน ได้แก่ พงษ์เพชร ดามาพงศ์ อดีตผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย จังหวัดเชียงราย, พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโท นายแพทย์ พีระพงศ์ ดามาพงศ์ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และมีพี่ชายบุญธรรมคนโตอีก 1 คนคือ บรรณพจน์ ดามาพงศ์

เมื่อแรกเกิด นางพจนีย์ ณ ป้อมเพชร ตั้งชื่อให้ว่า “สร้อยเพชรพจมาน” ต่อมาจึงลดลงเหลือเพียงพจมาน คุณหญิงพจมานศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และพบกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ เป็นครั้งแรก ขณะเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นพี่ของพงษ์เพชรผู้เป็นพี่ชาย

หลังจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 พล.ต.ท.เสมอ ส่งคุณหญิงพจมานไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ สอบได้เป็นที่หนึ่งของรุ่น ได้รับทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี สหรัฐอเมริกา

คุณหญิงพจมานพบกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาและเดินทางกลับมาประกอบพิธีมงคลสมรสที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2519 และเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง เมื่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ส่วนคุณหญิงพจมานสำเร็จปริญญาตรี Associate of Arts และสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี และให้กำเนิดบุตรชายคนโตคือพานทองแท้ ขณะพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

คอนโดมีเนียม รวมถึงคอยปรนนิบัติสามีและดูแลบุตร จนกระทั่งเมื่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณก่อตั้งบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าคอมพิวเตอร์ และต่อมากลายเป็นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินกิจการโทรคมนาคม คุณหญิงพจมานก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ช่วยเหลือสามีดูแลกิจการตลอดมา

อนึ่ง คุณหญิงพจมานเป็นเครือญาติกับ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (ณ ป้อมเพชร์) ภริยาของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 7 และพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยาของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ อีกด้วย

Related contents:

You may also like...