พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตรพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร

หน้าที่การงาน : ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 23 (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549, 5 ปี 222 วัน)
เกิด : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (63 ปี)อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
คู่สมรส : คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (สกุลเดิมดามาพงศ์)

Related contents:

You may also like...