ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
หน้าที่การงาน :

  • กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ประธานกรรมการมูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์
  • กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

Related contents:

You may also like...