ธรณี ฤทธีธรรมรงค์

ชื่อ : ธรณี ฤทธีธรรมรงค์
เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2488
ประวัติโดยสังเขป : เธอเป็นบุตรคนที่ 2 ของ พล.ต.พงศ์ เภกะนันทน์ อดีตเจ้ากรมทหารสื่อสาร และนางเฉลิมจิตต์ ศิริสวัสดิ์ ทายาทราชกรีฑาสโมสร เธอจบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหาร จากบอสตัน สเตจ คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาสมรสกับ ดร.สารสิน วีระผล อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือโภคภัณฑ์
ทายาท : ไม่มีลูกเพราะเธอเล่าว่า เทวดาบอกว่าไม่ต้องมีลูกจะเป็นทุกข์
หน้าที่การงาน : ก่อนหน้านี้เธอดำเนินรายการ MEET THE DIPLOMATS สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต และครอบครัวทางช่อง 5 และช่อง 9 เป็นเวลา 10 ปี แต่ปัจจุบันเธอเป็นแม่บ้าน และตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ในปี 2551 สังกัดอิสระ
บุคลิก : เป้นบุคคลที่รักในเรื่องความสวยความงาม มีความรักในเครื่องประดับ

หมายเหตุ : ชื่อเดิม นันทนา เภกะนันทน์ หลังจากสมรสใช้ชื่อสกุลสามีว่า วีระผล ที่เปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลเป็น ธรณี ฤทธีธรรมรงค์ โดยให้เหตุผลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กระแสนิมิต เพื่อให้เธอเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนดำรงรักษาไว้ซึ่งธรรมะ

Related contents:

You may also like...