โครงการ VISIBLE LOVE 2012 เปิดตัว 10 เยาวชนทูตดวงตา ส่งมอบดวงตา 920 คู่

โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นำโดยครูพี่แนน – อริสรา ธนาปกิจ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ Visible Love 2012 – เมื่อความรักทำให้ตามองเห็น ตอน The Light to Sight เปิดตัว 10 เยาวชนทูตดวงตา ร่วมกันส่งมอบดวงตาที่ได้รับมาจากการออกรณรงค์หาผู้บริจาคดวงตาจำนวน 920 คู่ หรือ 1,840 ดวง ให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 85 พรรษา

นางสาวอริสรา ธนาปกิจ หรือครูพี่แนน รองผู้อำนวยการและหัวหน้าทีมเอ็ดดูเทนเนอร์โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ กล่าวว่า “ โครงการ Visible Love 2012 – เมื่อความรักทำให้ตามองเห็น ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ใช้ชื่อตอนว่า The Light to Sight มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีจิตกุศลให้มาบริจาคดวงตากับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา …นอกจากนี้เอ็นคอนเส็ปท์ฯ ยังมีแนวคิดส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมหลากหลายรูปแบบ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการประกวดเฟ้นหาเยาวชนทูตดวงตา หรือ Visible Love: E-Ambassador 2012 ในกลุ่มเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี และทำการคัดเลือกเหลือจำนวน 10 คน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนทูตดวงตาให้กับโครงการ Visible Love 2012 ด้วยการออกไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตาว่าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว รวมทั้งเชิญชวนและขอรับบริจาคดวงตาจากเพื่อนเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสมทบให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยการรับบริจาคดวงตา”

โดยในช่วงที่ผ่านมาเยาวชนทูตดวงตาทั้ง 10 คน (E-Ambassador 2012) ได้ออกรณรงค์พร้อมเชิญชวนและร่วมรับบริจาคดวงตา ตามสถาบันการศึกษาชั้นนำ หน่วยงานเอกชน และศูนย์การค้าชั้นนำอย่าง JJ Mall โดยสามารถหายอดผู้บริจาคดวงตาได้จำนวน 236 คู่ หรือ 472 ดวง ซึ่ง เยาวชนทูตดวงตา
ทั้ง 10 คน ยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ และยังได้รับทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี จากเอ็นคอนเส็ปท์ฯ อีกด้วย

ด้าน ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า “ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ เอ็นคอนเส็ปท์ฯ เห็นความสำคัญของการชักชวนให้เยาวชนไทยได้เกิดความรู้สึกจิตอาสาและออกมาช่วยสังคม รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดแนวคิดที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น แน่นอนว่าโครงการฯ นี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้มีความหวังและช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสกลับมามองเห็นแสงสว่างอีกครั้ง”

นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พบว่า ปัจจุบันมียอดผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาตั้งแต่ปี 2508 จนถึง เดือนกันยายน 2555 จำนวน 830,827 ราย โดยมียอดดวงตาที่ได้รับจริงจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตลงจำนวน 8,609 ดวง แม้ว่าในแต่ละปีจะมียอดผู้บริจาคดวงตาเฉลี่ยปีละ 40,000 – 50,000 ราย โดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้ว 8,412 ราย ในขณะที่ยังมีผู้ป่วยที่รอคอยการเปลี่ยนกระจกตาจำนวน 7,991 ราย ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้รอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มที่มีจำนวนมาก คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เพราะเกิดจากอุบัติเหตุจากฟางข้าวและใบไม้ขณะปฎิบัติงาน หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาทำให้ตาติดเชื้อ และอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ คือ กลุ่มวัยรุ่นที่นิยมใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่นและชอบใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลา และรวมถึง Big Eyes ที่ไม่มีการรับรองมาตรฐาน ก็มีโอกาสที่ดวงตาจะได้รับการติดเชื้อเช่นกัน…ซึ่งข้อมูลล่าสุด จากเดือนตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555 พบว่า มีจำนวนดวงตาที่ได้รับจริงจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วจำนวน 707 ดวง แต่เป็นดวงตา(แก้วตา)ที่สามารถนำไปใช้ได้เพียง 602 ดวง โดยมีผู้ป่วยจองดวงตาสูงถึง 1,977 ราย

สำหรับงาน Visible Love 2012 – เมื่อความรักทำให้ตามองเห็น ตอน The Light to Sight ได้จัดขึ้นที่ห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจากนักแสดงชื่อดัง ทูน หิรัญทรัพย์ มาร่วมเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับดวงตาจากการเป็นโรคต้อหินอีกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะบริจาคดวงตาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร. 02-252-8181-9 ต่อศูนย์ดวงตา, 081-902-5938 ตลอด 24 ชั่วโมง และทางเว็บไซต์ www.eyebankthai.com นอกจากนี้ เอ็นคอนเส็ปท์ฯยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะรับบริจาคดวงตาเพื่อร่วมสมทบให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจะตั้งกล่องรับบริจาคดวงตาไว้ที่หน้าสาขาทั้ง 34 สาขาทั่วประเทศ และการบริจาคดวงตาผ่านทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.enconcept.com/visiblelove ได้เช่นกัน

ฐิภา จิ๋วแก้ว (อิ๋ว)
มือถือ. 087-152-6246
อีเมล์. tipajewkaew@gmail.com

Related contents:

You may also like...