เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จัดบรรยายพิเศษ

สุทธิกัญญา ไทยเพ็ชร (ที่ 3
จากซ้าย) ผู้อำนวยการขาย เล็กซ์ซัส กรุงเทพ
ให้การต้อนรับ
นายแพทย์คีธาน พาเทล (Dr.Ketan Patel) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโฮมีโอพาธีย์
(ที่ 4 จากซ้าย) และแพทย์หญิงสุวิมล
ชีวมงคล กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก (ที่
5 จากซ้าย) ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ
“การนำหลักการ โฮมีโอพาธีย์ มาใช้ในการดูแลพัฒนาการเด็ก”  เพื่อการรักษาเด็กที่มีบุคลิกซ่อนเร้นที่จะส่งผลต่อสุขภาพ
พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก
โดยมี กนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยลูกค้าเลกซัสคลับร่วมรับฟังการบรรยาย
ณ  โชว์รูม เล็กซ์ซัส กรุงเทพ (พระรามเก้า) เมื่อเร็วๆ นี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท
กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-2842662 แฟกซ์ 02-284-2287, 2291 www.kanokratpr.com

คุณฤทัยรัตน์
ชัยยะ              E-mail: Lutairat@kanokratpr.com

คุณปัจจัยญา
ทิพย์เนตร         E-mail: Pajjaiya@kanokratpr.com

Related contents:

You may also like...