Porn Kasem clinic // พรเกษมคลินิก

Porn Kasem clinic // พรเกษมคลินิก
แพทย์ผู้บริหาร : ก่อตั้งโดย นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist)
ทีมแพทย์

 • นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ
 • นพ.พีระ อุดมจารุมณี
 • นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์
 • นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร
 • นาวาอากาศเอกนายแพทย์ ปราการ ฉัตรชัยการ
 • นพ.อภิยุช เนตตกุล
 • พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อําไพรักษ์
 • พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร
 • พญ.ปิยะดา ทิพรังกร
 • พญ.สุพร จุฑามณี
 • พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ
 • พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล
 • นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย
 • นพ.รังสิต สิทธิวางค์กูล
 • พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

ความเป็นมา : ครั้งแรกเป็นเป็นคลินิกรักษาโรคผิวหนัง เปิดทำการในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อสุนทรการแพทย์ สาขาวงเวียนใหญ่ เป็นสาขาแรก ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น พรเกษมคลินิก โดยรักษาและดูแลสุขภาพผิวด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งล้วนแต่เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่ผ่านการศึกษาวิชาแพทย์ทั่วไปเป็น เวลา 6 ปี พร้อมทั้งศึกษาวิชาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 3 ปี และได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ตจวิทยา(ผิวหนัง) จากแพทยสภา จึงเชื่อมั่นได้ว่า เมื่อมารักษาที่ พรเกษมคลินิก จะได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ของคลินิก และผสมผสานนวัตกรรมในการรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบันถือเป็นองค์กรที่มีการรวมตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ที่มากที่สุดประมาณ 30 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังผู้นำเสนอโครงการวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาสุขภาพผิวแห่งวงการแพทย์ผิวหนังของ ประเทศไทย ทั้งนี้ทุกท่านรวมตัวกันภายใต้วัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อที่จะศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า นำความรู้และประสบการณ์จากการรักษามาแลกเปลี่ยน และพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลจากประสบการณ์การดูงาน การประชุม และการอบรมทั้งในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการรักษา รวมถึงสามารถนำความรู้ และนวัตกรรมทางด้านการรักษาต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากลมาพัฒนา เพื่อการดูแลรักษารักษาสุขภาพผิวให้มีประสิทธิผลอย่างสูงสุด ปัจจุบัน พรเกษมคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังที่มีจำนวนมากที่สุดใน ประเทศไทย เป็นการรับรองได้ว่าการรักษาของทีมแพทย์ Dermatologist ของพรเกษมคลินิกได้มาตรฐานทางการแพทย์สากล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนไข้ ด้วยผลของการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด

ชื่อพรเกษมคลินิก ถูกตั้งขึ้นตามชื่อต้นของมารดา ( คุณพรอำไพ ) และบิดา ( เกษม ) ของหมอสุชาย และ หมอสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้งคลินิกแห่งแรก เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คุณพ่อและคุณแม่ของท่านทั้งสอง และเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของทั้งสองท่านที่หล่อหลอมเลี้ยงดูและปลูกฝังให้เป็น คนดี และให้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ดังจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งคลินิก และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาสืบทอดเจตนารมณ์ในการรักษาเพื่อให้ทุกคนมี สุขภาพผิวที่ดี และสามารถดูแลรักษาสุขภาพผิวให้มีสุขภาพดีโดยคำนึงถึงปัจจัยในการรักษาพื้น ฐานเป็นหลัก ใช้หลักทางการแพทย์ในการดูแลรักษา และไม่หลอกลวงคนไข้และค้ากำไรเกินควร

คอร์สที่เปิดให้บริการ : โดยพื้นฐานแล้ว หมอของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตามมาตรฐานการฝึกอบรม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจิตวิทยา” ซึ่งก็คือโรคผิวหนังนั่นเอง นอกจากนั้นทุกคนยังต้องผ่านการฝึกฝนและอบรมเพิ่มเติม ทั้งในและนอกประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการให้บริการรักษาโรคผิวหนังได้ดี ตามมาตรฐานสากล

บริการหลักที่เราให้ก็คือ การรักษาโรคผิวหนังทุกชนิด ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า โรคที่หมอผิวหนังดูแลก็คือความผิดปกติทุกอย่างที่เห็นได้ ตั้งแต่ปลายผมถึงจรดปลายเล็บเท้า ดังนั้นหมอผิวหนังจึงเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ในการดูแลรักษาโรคของเส้นผม ใบหน้า หนังตา จมูก ช่องปากในส่วนหน้า ใบหู หนังศรีษะ ไล่ลงมาตลอดจนถึงเล็บและขนตามตัว

ทักษะสำคัญก็คือ การใช้สายตาที่ฝึกมาเป็นอย่างดี พอดูปุ๊บก็รู้ชนิดและที่มาที่ไปของสิ่งที่ดูได้ทันที แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ก็ต้องผ่านการฝึกฝนมานับพันนับหมื่นครั้งใช้เวลาอย่างน้อย 3 – 5 ปี จึงจะเป็นหมอผิวหนังที่ตาถึง แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่คนไข้ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคิดว่าหมอผิวหนัง รักษาเฉพาะโรคสิว ฝ้า บางครั้งถามหมอว่า ช่วยแนะนำได้ไหมว่าเป็นเชื้อราที่เล็บไปรักษาที่ไหนดี หรือสงสัยว่าออกหัดหรือ แพ้ยาจะไปหาหมออะไรดี หมอผิวหนังจะเอาแบบที่ดูแม่น ๆ ต้องหมอผิวหนัง เพราะเขาถูกฝึกมาให้เป็นนักดู

ติดต่อ พรเกษม

 • เดอะมอลล์ 5 ท่าพระ (สุนทรการแพทย์) ชั้น 2 โทร. 0-2477-9346-7
 • เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ชั้น 1 โทร. 0-2310-1032, 0-2318-6583
 • เดอะมอลล์ 6 งามวงศ์วาน ชั้น 2 โทร. 0-2550-0749-50
 • เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 3 โทร. 0-2884-8338, 0-2884-8414
 • เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 โทร. 0-2361-1132-3
 • เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 โทร. 0-2734-1376-7
 • สยามสแควร์แห่งที่ 1 (ตรงข้ามมาบุญครอง) โทร. 0-2252-1002-3
 • เดอะมอลล์บางแค ชั้น 1 โทร. 0-2454-9128, 0-2454-9467
 • ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G โทร. 0-2513-4256, 0-2513-4258
 • ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โซนโรบินสัน ชั้น 1 โทร. 0-2958-0777-8
 • สยามสแควร์แห่งที่ 2 (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) โทร. 0-2658-4860-2
 • ดิ เอสพลานาด รัชดา ชั้น M โทร. 0-2660-9222-3
 • ศูนย์เลเซอร์และผิวพรรณ (สยามสแควร์แห่งที่ 2) ชั้น 3 โทร. 0-2658-4738, 0-2658-4618
 • เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 โทร. 0-2673-7128 , 0-26737129
 • เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 โทร. 0-2872-4744 , 0-28724745
 • เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 โทร. 02-101-0876 , 02-101-0877
 • เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น G โทร. 02-252-1317
 • ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โทร. 02-252-1317
 • นครปฐม (หน้าตลาดโอเดียน) โทร. 034-243-697
 • CENTER ONE (ชั้น 1 )โทร. 02-644-7069

 

Website : http://pornkasemclinic.com

Related contents:

You may also like...