ศุภาลัย – ธนาคารกสิกรไทย หนุนสินเชื่อผู้รับเหมารายย่อย

โครงการ “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเครือศุภาลัย” เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับเหมารายย่อย มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้รับเหมาที่รับเหมาก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ สามารถทำงานแล้วเสร็จตามวันที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

ความร่วมมือในโครงการสินเชื่อเพื่อผู้รับเหมารายย่อยในครั้งนี้ ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต โดยลดปัญหาเงินกู้นอกระบบของผู้รับเหมารายย่อยและลดปัญหาหนี้เสียในระบบสถานบันการเงินอีกด้วย ด้านนายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ของตลาดยังมีอยู่มาก ทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำต้องขยายโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายโครงการที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินทุนหมุนเวียนจำกัด ในการที่จะซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เสร็จตามสัญญากับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงเป็นการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้รับเหมาที่อยู่เครือข่ายซัพพลายเชนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ เพื่อรองรับการรับเหมาก่อสร้างโครงการสร้างที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)เป็นรายแรก เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10% ของยอดมูลค่าสัญญาจ้างเหมารวมของปีล่าสุดของผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR+3.0% ต่อปี ระยะเวลาปล่อยกู้ 2 ปี ซึ่งผู้รับเหมาจะทราบผลการอนุมัติภายใน 48 ชั่วโมง และสามารถใช้วงเงินได้ภายใน 7 วัน”

บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) กำลังขยายงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้รับเหมารายย่อยที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และโครงการสินเชื่อเพื่อผู้รับเหมารายย่อย โดยรับสมัครจำนวนไม่จำกัด ทั้งงานถมดิน, งานสาธารณูปโภค, งานก่อสร้างบ้าน, งานภูมิทัศน์ และงานซ่อมบำรุงในทุกพื้นที่ของ กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โทร. (02) 725-8888 ต่อ 310

***********************************************************************************************************
PR SUPALAI

Related contents:

You may also like...