Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) หอศิลป์ศุภโชค สะท้อนที่มาที่ไปความเป็นเหตุเป็นผลทางศิลปะ

“SPACE + TIME = STORY” ถือเป็นจุดกำเนิดแห่งสรรพสิ่งใดใดในโลกนี้ล้วนดำรงอยู่ในมิติ 2 ลักษณะ หนึ่งคือมิติแห่งพื้นที่(Space) คือ กว้าง ยาว ลึก และสองคือมิติที่สี่ นั่นคือมิติแห่งเวลา (Time) สรรพสิ่งล้วนดำรงอยู่ในพื้นที่และเคลื่อนคล้อยไปตามกาลเวลา ก่อเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นเรื่องราว (Story) ต่างๆไปตามรายทางแห่งประวัติศาสตร์ มนุษย์บันทึกและสร้างสรรค์เนื้อหาผสานกับความต้องการทางสุนทรียะเป็นสิ่งที่เรียกว่า “งานศิลปะ” และงานศิลปะนี้ล้วนดำรงอยู่ในกฎแห่งพื้นที่และเวลา นั่นเปรียบเสมือนดั่งภาชนะแห่งเรื่องราวต่างๆ ทั้งเรื่องราวในเนื้อหาของตัวงานศิลปะเอง และเรื่องราวอันเป็นเบื้องหลังแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของศิลปิน ซึ่งส่งต่อแก่ผู้คนรุ่นหลังสรรสร้างเรื่องราวอันเป็นแรงพลังงานบันดาลใจสืบต่อเนื่องกันไปในมิติแห่งพื้นที่และเวลาเช่นกัน

นิทรรศการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหอศิลป์ “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” (Subhashok The Arts Centre หรือ S.A.C.) นำเสนอผลงานศิลปะชิ้นสำคัญในช่วงชีวิตการทำงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานในช่วงอดีตหรืองานยุคปัจจุบันล้วนเป็นเครื่องสะท้อนถึงที่มาที่ไป ความเป็นเหตุเป็นผล อารมณ์ แรงบันดาลใจ รวมถึงแนวความคิดของศิลปินที่มีต่อศิลปะ ที่ผ่านมาชิ้นงานศิลปะบอกเล่าเนื้อหาที่สมบูรณ์ด้วยตัวของมันเอง แต่เบื้องหลังของความงามตรงหน้านั้นกลับแสดงตัวตนที่มากกว่า หากได้รับรู้ถึงจิตวิญญาณแท้จริงที่ศิลปินต้องการจะสื่อ ผ่านคำบอกเล่าเรื่องราวในจุดเริ่มของการสร้างสรรค์ บางชิ้นมีอายุเก่าแก่ บางชิ้นยิ่งใหญ่ บางชิ้นงดงาม แต่ทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าทางจิตใจ เป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลังที่ส่งผลต่อความเป็นไปของชีวิตและงานศิลปะ โดยไร้ซึ่งบรรทัดฐานการตัดสินคุณค่าจากบุคคลอื่น

ร่วมชื่นชม 50 ผลงานศิลปะหาชมยากจาก 30 ศิลปิน*ทรงคุณค่าของเมืองไทย เปิดตัวพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะแห่งใหม่ใจกลางกรุง

ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 – 20 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.(เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The Arts Centre หรือ S.A.C. ) ซอยสุขุมวิท 39 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

* 30 ศิลปินโดย เฟื้อ หริพิทักษ์, สวัสดิ์ ตันติสุข, ชลูด นิ่มเสมอ, อังคาร กัลยาณพงศ์, ถวัลย์ ดัชนี, ทวี รัชนีกร, กมล ทัศนาญชลี, ประเทือง เอมเจริญ, จ่าง แซ่ตั้ง, จักรพันธุ์ โปษยกฤต, ปรีชา เถาทอง, รศ.เข็มรัตน์ กองสุข, เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก, เดชา วรชุน, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, ปริญญา ตันติสุข, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, พิษณุ ศุภนิมิตร, มณเฑียร บุญมา, วราวุธ ชูแสงทอง, ประทีป คชบัว, พิชิต ตั้งเจริญ, สุรเดช แก้วท่าไม้, จิราธร จิรประวัติ, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, จิตต์สิงห์ สมบุญ, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, ไพโรจน์ วังบอน และ ชลิต นาคพะวัน

For more information please visit www.sacbangkok.com
E-mail : info@sacbangkok.com
Facebook : www.facebook.com/sacbangkok

**********************************************************************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
โทร. 02-662-0299
คุณส้ม : โทร. 080 – 900 – 8854
คุณหญ้าหวาน : โทร. 086 – 891 – 1893
คุณพดด้วง โทร 089 – 694 – 5389
E-mail : info@sacbangkok.com
www.facebook.com/sacbangkok
www.sacbangkok.com

Related contents:

You may also like...