อุดเส้นเลือดด้วยรังสี SIR-Spheres ยืดอายุผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ผลการศึกษาเปรียบเทียบในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังตับ และไม่ตอบสนองต่อการทำเคมีบำบัดใดๆแล้ว พบว่าการอุดเส้นเลือดด้วยรังสีโดยใช้ SIR-Spheres ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดยาวนาน ขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพียงอย่างเดียว

ผลการศึกษาซึ่งเผยแพร่ทางวารสาร Cardiovascular and Interventional Radiology ฉบับเดือนตุลาคม แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการรอดชีวิตโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการอุดเส้นเลือดด้วยรังสี ร่วมกับการได้รับการดูแล อย่างดีที่สุด เทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพียงอย่างเดียว อยู่ที่ 8.3 เดือน ต่อ 3.5 เดือน (hazard ratio [HR] 0.26; 95% confidence interval 0.15-0.48; P)

“จากการศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ป่วยที่มะเร็งลุกลามไปยังตับ และไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัด รวมถึงมีทางเลือกในการรักษาอย่างจำกัด พบว่าการอุดเส้นเลือดด้วยรังสี ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดยาวนานขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพียงอย่างเดียว” ศจ. เจนส์ ริคเก (Prof. Jens Ricke) ผู้อำนวยการ แผนกรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมักเดอเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นนักเขียนอาวุโสของรายงานการศึกษานี้กล่าว “หลักฐานมากมายบ่งชี้ว่า การอุดเส้นเลือดด้วยรังสีควรได้รับการพิจารณาในฐานะทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอย่างเดียว หรือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายไปยังตับ ซึ่งไม่ตอบ สนองต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัด”

เกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย 58 คน ที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งแพร่กระจายไปยังตับบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดทั้งหมดที่แพทย์แนะนำ หรือปฏิเสธที่จะทำเคมีบำบัดต่อ นอกจากนั้นยังไม่เหมาะที่จะรักษาด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การเฉือนเนื้อร้าย หรือรังสีบำบัดลักษณะอื่นๆ โดยผู้ป่วย 29 คนได้รับการอุดเส้นเลือดด้วยรังสีโดยใช้ SIR-Spheres (90Y-labeled resin microspheres ของบริษัท Sirtex Medical Limited ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย) และมีการติดตามผล ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถูกเปรียบเทียบกับผู้ป่วย >500 คนที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในศูนย์การแพทย์ 3 แห่งในเยอรมนี ในแง่ของวิธีการรักษาก่อนหน้านี้และขอบเขตการแพร่กระจายของโรค เพื่อระบุบรรทัดฐานที่เหมือนกันในผู้ป่วยอีก 29 คนให้ได้อย่างน้อย 2 อย่างจาก 4 อย่าง (การเกิดมะเร็งพร้อมกันหรือเกิดคนละเวลา, ขอบเขตการแพร่กระจายของโรค, การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส และ/หรือคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจน [CEA] >200 U/mL) จุดยุติปฐมภูมิ (primary endpoint) ของการศึกษาครั้งนี้คือ ระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวม

ผู้ป่วย 12 คน (41.4%) มีการตอบสนองบางส่วน และอีก 5 คน (17.2%) โรคคงที่ ดังนั้นอัตราการควบคุมโรคจึงอยู่ที่ 58.6% สำหรับระยะเวลาการรอดชีวิตโดยที่โรคไม่ลุกลามอยู่ที่ 5.5 เดือนในกลุ่มที่ได้รับการอุดเส้นเลือดด้วยรังสี เทียบกับ 2.1 เดือนในกลุ่มที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพียงอย่างเดียว การอุดเส้นเลือดด้วยรังสีส่งผลข้างเคียงเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเกิดขึ้นชั่วคราวและสามารถหายได้เอง

“ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งก่อนๆที่มีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่ลุกลามมาจากลำไส้ใหญ่และไม่ตอบสนองต่อการทำเคมีบำบัดด้วยการอุดเส้นเลือดด้วยรังสี” ดร. ริคาร์ดา เซย์เดนสติกเกอร์ (Dr Ricarda Seidensticker) แพทย์ที่ปรึกษาด้านรังสีวิทยาและหัวหน้าผู้เขียนรายงาน กล่าว “นี่เป็นการศึกษาเปรียบ เทียบการอุดเส้นเลือดด้วยรังสีครั้งแรก ที่ใช้ระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวมเป็นจุดยุติปฐมภูมิ และออกแบบอิงจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการทดลองแบบข้ามกลุ่มในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ซึ่งมักทำให้การทดลองไม่สามารถแสดงความแตกต่างของการรอดชีวิตได้อย่างเต็มที่ ผลการศึกษานี้ยังถูกเปรียบเทียบกับการศึกษาล่าสุดหลายครั้งที่มีการใช้ชีวสารใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีการแพร่กระจาย ตัวอย่างเช่น ในการทดลองแบบสุ่มโดย ใช้ยา cetuximab พบว่าระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวมอยู่ที่ 6.1 เดือน เมื่อเทียบกับ 4.6 เดือนในกลุ่มที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพียงอย่างเดียว และในการทดลองลักษณะเดียวกันกับยา panitumumab พบว่าระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวมอยู่ที่ 6.4 เดือน เท่ากับในกลุ่มที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและได้รับยา panitumumab หลังจากที่มีการลุกลามของโรค”

ปัจจุบันมีการทดลองแบบสุ่มระดับนานาชาติหลายการทดลองที่มีการประเมินประสิทธิภาพของการอุดเส้นเลือดด้วยรังสีโดยใช้ SIR-Spheres ร่วมกับการทำเคมีบำบัด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งตับซึ่งลุกลามจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ เทียบกับการการทำเคมีบำบัดอย่างเดียว เพื่อประเมินว่าวิธีนี้ควรถูกนำมาใช้รักษาผู่ป่วยตั้งแต่แรกเริ่มหรือไม่

เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่
ในปี 2551 ผู้ป่วย 153,000 คน ในสหรัฐอเมริกา และ 333,000 คน ในสหภาพยุโรป ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ราวครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเหล่านี้จะมีภาวะเซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากจุดที่เกิดมะเร็งไปยังจุดอื่นๆ โดยเฉพาะตับ และผู้ป่วยราว 90% จะเสียชีวิตจากภาวะตับวาย อันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของมะเร็ง ทั้งนี้การอุดเส้นเลือดด้วยรังสี หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าการบำบัดด้วยการนำรังสีเข้าสู่ร่างกายเฉพาะจุด (Selective Internal Radiation Therapy: SIRT) เป็นการรักษาโรคมะเร็งตับแบบใหม่โดยใช้ microspheres ที่ถูกฉลากด้วยสารกัมมันตรังสี yttrium-90 (90Y) แพทย์รังสีวิทยาจะฝัง microspheres ในร่างกายตรงจุดที่เกิดมะเร็ง และ microspheres จะแผ่รังสีไปที่มะเร็งโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อตับที่ดีที่ยังเหลืออยู่

ศูนย์การแพทย์ 3 แห่งที่มีส่วนร่วมในการศึกษา(และควบคุมการคัดกรองผู้ป่วย) ประกอบด้วย :-

  •  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมักเดอเบิร์ก ประเทศเยอรมนี / Universitatsklinikum Magdeburg (n = 348)
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน วิทยาเขต Charite ประเทศเยอรมนี / Universitatsmedizin Berlin (n = 120)
  •  โรงพยาบาลมักเดอเบิร์ก ประเทศเยอรมนี / Klinikum Magdeburg (n = 86)

 

SIR-Spheres ได้รับการรับรองให้ใช้ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรป (มาตรฐาน CE) นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และอีกหลายประเทศ สำหรับรักษามะเร็งตับที่เฉือนเนื้อร้ายทิ้งไม่ได้ นอกจากนั้น SIR-Spheres ยังได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ สำหรับใช้รักษามะเร็งตับที่ลุกลามจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนื้อร้ายไม่ได้ ร่วมกับการทำเคมีบำบัดหลอดเลือดในตับโดยใช้ floxuridine.

REFERENCES :-
Seidensticker R, Denecke T, Kraus P et al. Matched-pair comparison of radioembolization plus best supportive care versus best supportive care alone for chemotherapy refractory liver-dominant colorectal metastases. Cardiovascular and Interventional Radiology 2012; 35(5): 1066-1073.

International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2008: Colorectal Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008. http://globocan.iarc.fr/factsheets/cancers/colorectal.asp accessed 12/8/2011.

แหล่งข่าว : มหาวิทยาลัยมักเดอเบิร์ก

************************************************************************
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไมเลจ (ไทย) จำกัด

วิชัย เลิศฤทธิ์ชัย email: vichai@mileagethai.com

โทร: 02 632-835/089 890 6878

ชลธิชา ชูชาติ email: chonticha@mileagethai.com

โทร: 081 440 3896

Related contents:

You may also like...