เปิดงาน “นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 5”


องอาจ คล้ามไพบูลย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 5” ผลงานของ ชมรมจิตรกรวันหยุดแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายภาพสมทบทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะของชมรมฯ โดยมี มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์, อภินันท์ ปวณฤทธิ์, วันเพ็ญ เจิมประไพ, ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, และอื่นๆให้เกียรติร่วมงาน จัดโดย อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
************************************************************************************************
ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ณัฐมณญ์ ธรรมธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมเกียรติ อินทร์สวา เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2653 9000 ต่อ 5020-1

Related contents:

You may also like...