ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ ภาพพิมพ์ริมน่าน

ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ

ภาพพิมพ์ริมน่าน

โดย คณาจารย์จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และศิลปินรับเชิญอีกมากมาย

ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 – 27 มกราคม 2556

ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี

นิทรรศการ “ภาพพิมพ์ Rim Nan” จัดแสดงผลงานภาพพิมพ์หลากหลายเทคนิค อาทิ ภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์, ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์หิน และ ภาพพิมพ์โลหะ ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินรับเชิญและคณาจารย์จากรั้วศิลปากร ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาพพิมพ์นอกสถานที่ เพื่อเปิดมิติใหม่แห่งการทำงานภาพพิมพ์ซึ่งซับซ้อนด้วยเทคนิคกระบวนการมากมายให้กลายเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นได้ง่ายนอกสตูดิโอ ผลงานภาพพิมพ์ทั้งหมดสร้างสรรค์ขึ้น ณ หอศิลป์ริมน่าน ตามโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 02-422-2092, 086-890-2762 แฟกซ์: 02-422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

 

DOB Hualamphong Gallery would like to present art exhibition:

Rim Nan Print Exhibition

By faculty members of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University and guest artists

From 11 December– 27 January, 2013 

At DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)

“Rim Nan” exhibition includes many prints created by different techniques such as mono-print, wood-lithograph and etching by guest artists and faculty members from Silpakorn University. The concepts of the works are inspired by their outdoor print workshop which opens the new perspectives for their works while encouraging artistic creation with variety of techniques. All of the works are created at Rim Nan Gallery for Historical Studies and Environmental Conservation Project to celebrate the 45th anniversary of Graphic Arts Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.

For more information, kindly contact ARDEL Gallery of Modern Art at number: 0-2422-2092, 08-6890-2762 Fax: 0-2422-2091 on Tuesday-Saturday during 10.30 – 19.00 hrs. Sunday: 10.30 – 17.30 hrs. (closed on Monday), website: www.ardelgallery.com

DOB Hualamphong Gallery
dobgallery@gmail.com

Related contents:

You may also like...