หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
โดย ปัญญา วิจินธนสาร
, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ และอนุพงษ์ จันทร

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 13 มกราคม 2556
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือ นิทรรศการศิลปะที่รวบรวมผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และสื่อผสมที่งดงามละเอียดอ่อนของ 3 ศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทย ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ความศรัทธา และความเชื่อตามหลักแก่นแห่งพระพุทธศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธองค์ ได้รับการตีความและถ่ายทอดโดย ปัญญา วิจินธนสาร แนวความคิดเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน ได้รับการตีความและสร้างสรรค์โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ และที่แนวความคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ ได้รับการตีความและนำเสนอโดย อนุพงษ์ จันทร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092, 084-772-2887 แฟกซ์: 02-422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

ARDEL Gallery would like to present art exhibition:

Buddha Dharma Ecclesiastic
By Panya Vijinthanasarn,  Thongchai Srisukprasert, Anupong Chantorn

From 17 December 2012 – 13 January, 2013
At ARDEL Gallery (Boromratchonnee Rd.)


The art exhibition Buddha Dharma Ecclesiastic  is an art exhibition of paintings, drawings and mixed-media art elaborately created by 3 prominent artists of Thailand. The concept of the exhibition is based on Buddhist philosophy, faith and belief. The exhibition presents interpretation and articulation of the notion about the Buddha by Panya Vijinthanasarn, as well as  Thongchai Srisukprasert’s perception of Dharma and Anupong Chantorn’s reflection on Ecclesiastic.

For more information, kindly contact ARDEL Gallery of Modern Art at number: 0-2422-2092, 08-6890-2762 Fax: 0-2422-2091 on Tuesday-Saturday during 10.30 -19.00 hrs. Sunday: 10.30 – 17.30 hrs. (closed on Monday), website:www.ardelgallery.com

ARDEL Gallery
ardelgallery@gmail.com

Related contents:

You may also like...