ผู้ชายกับ “นิ้วและนิ้ว” แยกจากกันไม่ขาด

“นิ้ว” เป็นคำนาม หมายถึง อวัยวะในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ และยังหมายถึงหน่วยวัดความยาว (inch) แล้วมันเกี่ยวข้อลงกับชายหนุ่มของเราได้อย่างไร ? หลักฐานทางการแพทย์ งานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงได้เคยทำการวิจัยถึง “2D:4D ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวของนิ้วชี้ต่อนิ้วนาง” ซึ่งเกี่ยวกับ “นิ้วที่เป็นอวัยวะและหน่วยวัดความยาวของอวัยวะเพศในผู้ชาย”ขอกล่าวถึงนิ้วที่เป็นอวัยวะก่อนที่จะไปถึงหน่วยวัดความยาวเจ้าโลก

นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าขนาดของนิ้วชี้และนิ้วนางเป็นผลการฮอร์โมนขณะยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดาตั้งแต่ช่วง 3 เดือนแรก ในช่วงแรกของพัฒนาการร่างกายของทารกจะยังไม่แบ่งแยกลักษณะของเพศชาย-หญิง จนกระทั่งได้รับฮอร์โมนเพศ ทารกชายที่ได้รับฮอร์โมน testosterone (ฮอร์โมนเพศชาย) ทำให้มี หนวด เครา สิว กล้ามเนื้อ และอารมณ์ที่ก้าวร้าว จะมีนิ้วนางที่ยาว ในขณะที่ทารกชายที่ได้รับฮอร์โมน estrogen (ฮอร์โมนเพศหญิง) จากมารดาโดยตรง ทำให้เกิดหน้าอก หน้าเรียบใส บุคลิกอ่อนโยน จะมีนิ้วชี้ยาวกว่า คนที่มีนิ้วชี้ยาวกว่าจึงโดนหมายหัวว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยในเรื่องรักร่วมเพศในชาย เพราะนิ้วชี้เปิดโปงความจริง อย่าเพียงด่วนสรุปเมื่ออ่านถึงตรงนี้….แล้วรีบวิ่งไปสำรวจนิ้วของชายหนุ่มข้างกาย…

การที่เป็นผู้ชายที่มี estrogen ตอนเด็กๆจนทำให้นิ้วชี้ยาวกว่า ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มชายรักชายเสมอไป นักวิจัยบอกว่า ผลสำรวจเห็นว่า คนที่มี นิ้วชี้และนิ้วนางยาวเท่ากัน มีแนวโน้มจะเป็นเกย์มากกว่าเพื่อน เพราะว่า ได้รับอิทธิพลฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงเท่าๆกัน นี่ก็เป็นอีกครั้งที่คุณต้องสำรวจนิ้วของแฟนคุณ !!

แม้อวัยวะเพศจะถูกเก็บไว้ในที่ลับแต่กลับมีความหมายทางสังคมอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาย เกี่ยวโยงกับความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นในฐานะลูกผู้ชายอย่างลึกซึ้ง ในวงสนทนาประสาชายหนุ่มเรื่องเพศ จะมีการอวดโอ้ ขนาดและความยาวของอวัยวะเพศตน หรือวกเข้ามุกตลกล้อเลียนเกี่ยวกับอวัยวะเพศกันเป็นประจำ ผู้ชายจึงอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบของตัวเองกับของคนอื่นทั้งทางตรงและทาง อ้อม อวัยวะเพศจึงเป็นทั้งความภาคภูมิใจ

คำว่า “นิ้ว” กลับมาอีกครั้ง ความยาวของนิ้วมือสามารถบ่งบอกถึงความยาวของอวัยวะเพศได้ นิ้วที่ว่านี้ไม่ใช่ “นิ้วกลาง” อย่างที่หลายยกให้กันเวลาใช้วาจาผรุสวาท แต่เป็น “นิ้วนาง”

นั่นคือ 2D:4D ratio นักวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลขนาดอวัยวะเพศของอาสาสมัครชายที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 144 คน ทั้งหมดเป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดระบบท่อปัสสาวะอยู่แล้ว หลังจากรมยามสลบอาสาสมัครแล้ว ก่อนลงมือผ่าตัดผู้วิจัยอาศัยจังหวะนี้วัดความยาวของอวัยวะเพศ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับความยาวของนิ้วมือที่เก็บข้อมูลไว้ก่อนหน้า

เนื่องจากอาสาสมัครสลบอยู่ การวัดความยาวจึงไม่ได้วัดในขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวแต่ใช้วิธีการยืดอวัยวะเพศจนสุดแล้ววัดความยาวแทน เพราะมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าความยาวอวัยวะเพศที่จับยืดสัมพันธ์กับความยาวตอน แข็งตัวเต็ม ดังนั้นวิธีนี้จึงพอจะถูไถใช้แทนได้ ผลการทดลองสรุปได้ว่า “ความยาวอวัยวะเพศสัมพันธ์กับอัตราส่วนระหว่างความยาวของนิ้วชี้ต่อนิ้วนาง (2D:4D) อย่างมีนัยยะสำคัญ”

  • สำหรับชายอายุ 20-40 ปี ยิ่งอัตราส่วน 2D:4D ต่ำอวัยวะเพศก็จะยิ่งยาว หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ยิ่งนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มากเท่าไหร่ แสดงว่าอวัยวะเพศจะยิ่งยาวนั่นเอง

 

    • ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน 2D:4D ของกลุ่มอาสาสมัครคือ 0.98 ซึ่งหมายถึง คนส่วนใหญ่มีนิ้วชี้กับนิ้วนางยาวพอๆ กัน โดยมีนิ้วนางยาวกว่าเล็กน้อย ซึ่งสัมพันธ์กับความยาวเฉลี่ยของอวัยวะเพศที่วัดได้จากกลุ่มอาสาสมัคร คือ 11.7 เซนติเมตร ตอนที่จับยืด (ตอนที่หดอยู่มีความยาวเฉลี่ย 7.7 เซนติเมตร) ดังนั้นหากใครมีนิ้วชี้กับนิ้วนางยาวพอๆกัน ก็น่าจะมีความยาวอวัยเพศอยู่ที่ประมาณค่ามาตรฐาน

Length variety.

  • 4.4 นิ้ว ในช่วงการเล้าโลมทางเพศ ช่องคลอดฝ่ายหญิงมักขยายตัวเกินความจำเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อรอรับอวัยวะเพศชาย แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก เมื่อเข้าไปแล้ว ผนังช่องคลอดจะคืนตัวให้ห่อหุ้มพอดีกับเจ้าโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติข้อนี้ แทนที่จะรีบบุกเข้าไป ฝ่ายชายอาจใช้เจ้าโลกถูไถบริเวณเชิงกรานภายนอกของฝ่ายหญิงก่อน พร้อมกับสอดใส่นิ้วมือเข้าไป เพื่อให้ผนังช่องคลอดปรับตัวให้พอดีกับขนาดนิ้วมือ สองสามนาทีหลังจากนั้น จึงส่งเจ้าโลกเข้าแทนที่นิ้วมือ ด้วยวิธีนี้เมื่อผนังช่องคลอดปรับตัวให้พอดีกับขนาดนิ้วมือไปแล้ว เมื่อสอดใส่เข้าไปฝ่ายชายจะรู้สึกถูกบีบรัดมากขึ้น ส่วนฝ่ายหญิงจะรู้สึกไปด้วยว่านี่คือขนาดที่ปกติ

 

  • 4.4 ถึง 6.5 นิ้ว ผู้ชายที่รู้วิธีควบคุม ระดับ และ ‘จังหวะ’ ของการทะลุทลวง จะรู้วิธียั่วเย้าอารมณ์ผู้หญิง ประสาทรับสัมผัสส่วนใหญ่ภายในช่องคลอดรวมตัวอยู่กันหนาแน่นบริเวณส่วนนอก เป็นบริเวณซึ่งขนาดเฉลี่ยของเพศชายจะเข้าไปกระทบโดนได้ทั้งหมดจากการร่วมรักในท่าปกติ(missionary)

 

  • 6.6 นิ้วขึ้นไป ผู้ชายที่มีความยาวระดับนี้มักคิดว่าตนเองมีข้อได้เปรียบสุดๆ สามารถทะลุทะลวงได้ลึกสุดๆ ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกเจ็บมากหลังการร่วมเพศ เพราะผนังช่องคลอดถูกเสียดสีชนิดชีวาวาย คุณผู้หญิงจะต้องพยายามหาลีลาและจังหวะที่เหมาะสมกับความยาวนี้ด้วยตัวคุณเองเพื่อเป็นการป้องกันอาการเลือดออกในช่องท้อง

 

จากข้อมูลนี้สาวๆหลายคนอาจกำลังสงสัยว่านิ้วมือจะไปเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศได้อย่างไร ?
จากข้อมูลข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์รู้อยู่แล้วว่าอัตราส่วน 2D:4D เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน หรือฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งทารกได้รับขณะอยู่ในครรภ์ตั้งแต่ช่วง 3 เดือนแรก ในช่วงแรกของพัฒนาการร่างกายของทารกจะยังไม่แบ่งแยกลักษณะของเพศชาย-หญิง จนกระทั่งได้รับฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนส่งผลต่อพัฒนาการทางเพศ กระตุ้นให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงสรีระไปตามเพศที่กำหนดไว้ในโครโมโซม สำหรับเพศชายฮอร์โมนจะกระตุ้นให้อัณฑะเคลื่อนที่ออกมานอกช่องท้องและอวัยวะเพศขยายขนาดขึ้น

เทสโทสเตอโรนยังส่งผลต่อการเจริญเติบโต ของกระดูก โดยเฉพาะกระดูกนิ้วนางของมือขวาจะตอบสนองต่อฮอร์โมนมากเป็นพิเศษ ดังนั้นความยาวของนิ้วนางจึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับเทสโทสเตอร์โรนที่ทารกได้รับขณะอยู่ในครรภ์ ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับพัฒนาการของอวัยวะเพศด้วย

นอกจากความยาวของอวัยวะเพศแล้ว ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนยังมีอิทธิพลต่อลักษณะของความเป็นชายอีกหลายประการ เช่น ความเข็มแข็งอดทน ความก้าวร้าวดุดัน ความสามารถในเชิงกีฬา ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของผู้ชายหรือเพศผู้ ซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้แย่งชิง แข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งคู้ครองและปัจจัยต่างๆ ในการดำรงชีวิต นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าลักษณะนิสัยนี้สัมพันธ์กับอัตราส่วน 2D:4D ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ คนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มีแนวโน้มที่จะมีความเข้มแข็ง และมีอุปนิสัยก้าวร้าวดุดันมากกว่า

แม้กระทั่งลักษณะของใบหน้าที่ดึงดูดเพศหญิง หรือ “ความหล่อ” นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ลองศึกษาความน่าดึงดูดใจ (attractiveness) ของใบหน้าชาย โดยให้ผู้หญิง 80 คน เป็นผู้ให้คะแนน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ใบหน้าที่ได้คะแนนสูงๆ เป็นคนที่มีอัตราส่วน 2D:4D ต่ำ หรือนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้

ดังนั้นเป็นที่น่าภูมิใจของสาวๆหลายคนที่มีแฟนหนุ่มนิ้วนางยาว เวลาพาไปสังสรรค์ในหมูเพื่อน หากสาวใดได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้ว แน่นอนว่าเขาจะต้องอิจฉาคุณ !!

แปลจาก http://www.anth.ucsb.edu/faculty/gaulin/page1/Puts_et_al_2004.pdf
TEXT : Porsche Kittisak K

Thanks to information and images from
http://www.handresearch.com/news/palmistry-digital-analogue-finger-length-new-chiromancy.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Digit_ratio
http://standeyo.com/NEWS/06_Weird/061019.finger.graphic.html

Related contents:

You may also like...