ไทยพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ SCBSME.COM

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ต่อยอดบริการยึดหลัก “Customer Centric” เข้าใจ เข้าถึงและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้านธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ล่าสุดได้สร้างสรรค์และพัฒนาเว็บไซต์ www.scbsme.com ภายใต้แนวคิด “We Share” มุ่งหวังให้เป็น Community Website ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะมาร่วมสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปันความสำเร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจบนโลกออนไลน์โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยกัน

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “แนวโน้มเจ้าของธุรกิจในปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในทุกๆ กลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเข้าถึงแหล่งความรู้และการสร้างเครือข่ายเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ ผสานกับศักยภาพของธนาคารในการสร้างเครือข่ายความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ไทยพาณิชย์จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.scbsme.com ภายใต้แนวคิด “We Share” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นคอมมูนิตี้ไซต์สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยกันที่จะมาร่วมกันสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการตัวจริงที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของกิจการท่านอื่น โดยสิ่งเหล่านี้นับเป็นจุดเด่นของ scbsme.com ที่แตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆ”

เว็บไซต์ scbsme.com ภายใต้แนวคิด “We Share” แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักสำคัญ ได้แก่ :-

  • SCB to SMEs คือ การที่ธนาคารแบ่งปันข้อมูลความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีความรอบรู้เรื่องธุรกิจ ซึ่งให้ข้อมูลโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานด้านเอสเอ็มอีระดับประเทศ การแบ่งปันข้อคิดเห็นปัญหาธุรกิจโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กูรูด้านการตลาดชื่อดัง ข้อมูลการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ การจัดสัมมนาและคอร์สให้ความรู้ทางธุรกิจ และเครื่องมือทางธุรกิจต่าง (Business Tools) เช่น การทดสอบความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อ (Test for loan) การทำแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Business Plan Template) รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจรทั้งในส่วนของธุรกิจและชีวิตส่วนตัว
  • SMEs to SMEs คือ การแนะนำเคล็ดลับความสำเร็จจากนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถนำประสบการณ์ทางธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และวิธีการแก้ปัญหาธุรกิจจากที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของตนมาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เว็บไซต์ scbsme.com เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านธุรกิจในเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และลับคมความสามารถให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพยิ่งขึ้น

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
โทร : 02-544-4502, 5401, 6421 Email: corp.communications@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
Facebook: www.facebook.com/scb.thailand
Twitter: www.twitter.com/scb_thailand

Related contents:

You may also like...