16 ก.พ. 55 ศุภาลัย แสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “เมื่อไหร่จะ…ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน”

คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “เมื่อไหร่จะ…ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน”  โดยมีคุณอธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ, คุณวารุณี  ลภิธนานุวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี, คุณกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารศุภาลัยเป็นผู้มอบ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 
อนึ่ง หนังสือ “เมื่อไหร่จะ…ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” เป็นผลงานการเขียนเล่มที่ 3 วางจำหน่ายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายมอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ศุภา​ลัย   PR SUPALAI pr.supalai@gmail.com 

Related contents:

You may also like...