16 ก.พ. 55 DVD พระเจ้าช้า​งเผือก มีจำหน่ายแล้​ว

 

“พระเจ้าช้างเผือก” ฉบับ REMASTER
ภาพยนตร์โดย ปรีดี พนมยงค์ ฉบับบูรณะฟิล์มใหม่ สมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง
บันทึกเสียงไทยเป็นครั้งแรก : สามารถชมได้ทั้งสองภาษา(ไทย/อังกฤษ)

พิเศษ SPECIAL FEATURES! ทัศนะมุมมองภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือก ของ : ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, โดม สุขวาศ์,
สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ดุษฎี พนมยงค์,
ทรงยศ แววหงษ์, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, สุกรี เจริญสุข,
ชมัยภร แสงกระจ่าง, อำนาจ เย็นสบาย,
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, อนุสรณ์ ธรรมใจ,
สิทธิธรรม โรหิตะสุข, สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

ราคา ๓๐๐ บาท
มีจำหน่ายแล้วที่สถาบันปรีดี พนมยงค์
โทรศัพท์ : ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑

pridi_ banomyong_institue <banomyong_inst@yahoo.com>

Related contents:

You may also like...