ดอยอ่างขาง

ถึงแม้ว่าหน้าหนาวในหลายท้องที่อาจจะไม่ได้มีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงมาจนเราต้องหาเสื้อหนาวมาสวมใส่ แต่สำหรับคนที่รักการท่องเที่ยว ย่อมรู้ดีว่าช่วงเวลานี้เหมาะแก่การจัดกระเป๋าไปแอ่วเมืองเหนือเป็นที่สุด และสำหรับครั้งนี้ เป้าหมายของเราพิเศษกว่าการเที่ยวเมืองเหนือครั้งก่อนๆ ก็คือเราได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมชมและชิมสิ่งดีๆมากมายที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นหนึ่งในทริปสุดประทับใจส่งท้ายปีเก่า

ในหมู่นักเดินทาง เป็นที่รู้กันว่า ดอยอ่างขาง โครงการหลวงซึ่งโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในตอนเหนือ เขตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นภูหัวล้านเหตุเพราะการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขา กระทั่งในหลวงของเราเสด็จฯผ่านมาและทรงทอดพระเนตรจากเฮลิคอปเตอร์เห็นบริเวณพื้นที่โล่งเตียนจึงตรัสให้ลงหยุดจอดเพื่อสอบถาม หลังจากนั้นจึงมี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงถือกำเนิดขึ้นเป็นหนแรกบนดอยอ่างขางแห่งนี้

อ่างขาง เป็นตำบลกะทัดรัดแห่งหนึ่งในอำเภอฝาง เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเรียกว่าอ่างขาง ห่างแค่ 5 กม. จากพรมแดนเมียนมาร์ เหนือระดับน้ำทะเลโดยประมาณ 1,400 เมตร บนแนวเขาตะนาวศรี ด้วยรูปร่างของดอยอ่างขาง ที่มีเขาสูงล้อมบริเวณพื้นที่ราบลักษณะเป็นหลุมเหมือนกับอ่าง คือที่มาของชื่อดอยอ่างขาง ดั้งเดิมโซนนั้นเป็นเขาหินปูนที่ถูกน้ำกัดเซาะทีละเล็กทีละน้อย จวบจนสลายแล้วยุบตัวเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ราบในที่สุด

ภูมิอากาศบนดอยอ่างขางเย็นสบายตลอดทั้งปีเพราะอยู่ในบริเวณพื้นที่แอ่งกระทะบนเขาสูง ภูมิประเทศแห่งนี้เคยเป็นภูเขาหัวล้านเนื่องมาจากการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขา แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและสายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงอันเป็นที่รักของเราทุกคน การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของทุกชีวิตบนดอยอ่างขางจึงเกิดขึ้น เพราะมีโครงการหลวงกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนดอยอ่างขางแห่งนี้

ปัจจุบัน ดอยอ่างขาง ได้เปลี่ยนสภาพจากภูเขาซึ่งถูกตัดไม้ทำลายป่ามาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และไม้ดอกเมืองหนาวมากกว่า 20 ชนิด สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.9 องศาเซลเซียส มีชาวไทยภูเขาเผ่าจีนฮ่อ ไทยใหญ่ มูเซอดำ และ ปะหล่อง อาศัยอยู่โดยรอบกว่า 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน อากาศบน ดอยอ่างขาง หนาวเย็นตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศเย็นจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมเครื่องกันหนาวมาให้พร้อม เช่น หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อกันหนาว

ใครที่ขึ้นมาเที่ยวที่นี่ มักต้องแวะไปชมสวนแปดสิบ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งแต่งแต้มด้วยหมู่บุปผชาติเมืองหนาวนานาพันธุ์ และหลายหลากสีสันภายในฤดูหนาวทั้งดอกกะหล่ำแฟนซี เยอบีร่า รูบาร์ป เทียนแฟนซี แซลเวีย คริสต์มาส และฟอร์เกตมีน็อตอันงดงามให้นักเที่ยวได้ชม ด้านในโครงการหลวงยังมีสวนกุหลาบอันเป็นสถานที่รวมดอกกุหลาบหลากสายพันธ์จากทั่วโลก

ส่วนใครที่ชอบชมวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนดอยอ่างขางนั้นมีหมู่บ้านขอบด้งทื่เป็นหมู่บ้านชนเผ่าชาวเขาซึ่งมีอยู่ถึงห้าชนเผ่าอาศัยร่วมกันต่างจากหมู่บ้านชาวดอยอื่น ๆ ที่แต่ละชนเผ่าต้องแยกกันอาศัย ที่หมู่บ้านขอบด้งนี้จะปลูกไร่สตรอเบอร์รี่ในหน้าหนาวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้ และใกล้ ๆ บ้านขอบด้ง จะเป็นฐานปฏิบัติการนอแลตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนเมียนมาร์ นักเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพไปได้ไกลถึงเมียนมาร์

แวะมาเยือนฝางทั้งที สิ่งที่พลาดชมและชิมไม่ได้ก็คือแหล่งผลิตและแปรรูปอาหารเมืองหนาว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (ดอยอ่างขาง) เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

กำเนิดของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นเกร็ดประวัติเล่ากันต่อมาว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ผ่านยอดดอยแห่งนี้ และทอดพระเนตรลงมาเห็นหลังคาบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้าน จึงมีพระดำรัสสั่งให้เครื่องลงจอด เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงมาทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น และหมู่บ้านตรงนั้นก็คือหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว แต่งกายสีดำ สะพายดาบ พระองค์มีพระราชดำรัสที่จะแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นแปลงเกษตร สถานีฯ จึงเกิดขึ้นเมื่อปี 2512 มีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่จะหาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง สามารถชมแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอรี่ สาลี่ ราสเบอรี่ พลับ กีวี ลูกไหน เป็นต้น พืชผักเมืองหนาว เช่น แครอท ผักสลัดต่างๆ ฯลฯ แปลงไม้ดอก เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ มีการจำหน่ายผลิตผลตามฤดูกาลที่ปลูกในบริเวณโครงการฯ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมาย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงก็ได้รับความยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ความสุขและความสนุกสนานของทริปนี้ นอกจากจะได้เห็นสถานที่สวยงาม ชมดอกไม้สวย อากาศเย็นสบาย ยังมีอาหารพื้นเมืองเหนือ และอาหารเมนูอร่อยมากมายจากพืชผักเมืองหนาวที่แต่เดิมไทยเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาแพงลิบลิ่ว ทั้งในรูปแบบอาหารสด และอาหารสำเร็จรูปทั้งคาวหวาน ทั้งหิ้ว ทั้งห่อ และหอบไปฝากคนที่บ้าน ในราคาสบายๆได้จุใจ และถูกใจที่สุดสำหรับบรรดาช่างภาพทั้งมือใหม่มือเก่าก็คือทัศนียภาพและภาพวิถีชีวิตแบบพื้นถิ่นที่สวยงามจับใจ ติดกล้องไปอวดใครต่อใครให้แอบอิจฉา

Related contents:

You may also like...