นายกสมาคมศิษย์เก่า University of Illinois


ประทีป ตั้งมติธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า University of Illinois คนแรก
คณะศิษย์เก่า University of Illinois ได้จัดประชุมเพื่อก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ คนแรก

Related contents:

You may also like...