First impression

ความประทับใจแรกพบ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการสานต่อความสัมพันธ์คนที่เราหมายปอง การสร้างความประทับใจแรกพบนั้นไม่ใช่การเสแสร้งมารยา แกล้งทำแต่อย่างใด ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่ควรสำรวมอยู่เสมอคืออากัปกริยาที่เป็นมารยาททางสังคม ต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีเป็นอันดับแรก ความประทับใจแรกพบนี้อาจเป็นกุญแจที่ดีนำไปสู่อนาคตในฐานะคู่สร้างคู่สม

สิ่งที่ทำให้คู่รักหลายต่อหลายคู่สามารถอยู่ร่วมกันชนิดที่ว่า “ไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” คือความไปกันได้ ซึ่งก็หมายถึงความเข้ากันได้ในนิสัยและความเคารพในความเป็นตัวของตัวเองซึ่งกันและกัน การสนทนากันในช่วงแรกของการคบหาดูใจกัน ควรเป็นทำนองพูดคุยกันพอประมาณ หอมปากหอมคอ เรียนรู้ซึ่งกันและกันในเบื้องต้นอยู่ในขั้นพอดี กล้าเปิดเผย กล้าคิด กล้าตัดสินใจ จะทำให้คุณดูเป็นผู้ที่มีจุดยืน ถ้า เอาแต่พยักหน้า เออออกับเขาไปเสียทุกเรื่อง มันเหมือนคุณดูจะคล้อยตามเขามากเกินไป บทสนทนาก็จะไปรูปแบบสื่อสารทางเดียวไปเสีย เขาเองก็อาจรู้สึกได้ว่า คุณไม่คิดจะออกความคิดเห็นอะไรบ้างเลย และนั่นก็ทำให้ผู้ชายบางคนมองข้ามไปได้ว่าคุณอาจไม่ใช่คู่คิดที่ดีของเขา ความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งที่กำหนดว่า จะต่อหรือหยุด หลายคนตกม้าตายมานักต่อนักแล้ว

ยุคสมัยนี้มันก็ดีที่ผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเอง ถ้ามากเกินไปมันจะทำให้ดูเป็นคนก๋ากั่น คนหัวรั้นไม่ฟังใคร นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายจะรู้สึกกลัวคุณตั้งแต่แรกพบ สาวมั่นหลายคนบอกว่า “ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ ใครจะทำไม” The Classy Diva อยากเตือนว่า ความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งที่กำหนดว่า “จะต่อหรือหยุด” หลายคนตกม้าตายมานักต่อนักแล้ว

ความพอดีของทุกๆ อย่าง ไม่มากไป ไม่น้อยไป แล้วความประทับใจในครั้งแรกของความสัมพันธ์จะค่อยๆ เดินหน้าไปด้วยดี
Thanks to information and images from http://www.momlogic.com/2009/07/pros_and_cons_of_dating_younger_men.php
http://www.shimmykotu.com/dating-younger-men/
http://diet-fitness-health.net/5-secrets-to-dating-older-women/

Related contents:

You may also like...