ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

สังคมยังมีเจตคติที่ว่า ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวภายในของครอบครัว บุคคลภายนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว บางคนยังมองด้วยซ้ำไปว่า “สามีมีสิทธิตบตีภรรยาได้เพราะถือภรรยาเป็นทรัพย์ที่ปรนเปรอความสุขทางเพศ” ซึ่งเจตคติเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความไม่ความเท่าเทียมกันทางสิทธิชายหญิง

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เพียงความรุนแรงในครอบครัวแต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องหันมามองแล้วช่วยกันแก้ไข สาเหตุปัญหาทางจิตใจของคนไข้ทางจิตเวช หลายส่วนมาจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางคน เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรง ส่งผลให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า แล้วพยายามฆ่าตัวตาย หรือคนไข้บางคนถูกสามีทำร้ายจนเป็นโรคจิต ปัญหานี้แทบไม่มีทางออก เพราะไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าภรรยาถูกสามีทำร้าย แล้วไปแจ้งตำรวจ ตำรวจก็จะผลักไสไล่ส่งให้กลับไปแก้ปัญหากันเอง โดยอ้างว่าเป็นเรื่องในครอบครัว ซึ่งเรามักได้ยินข้ออ้างนี้เป็นประจำ แต่สุดท้ายก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กลายเป็นศพอยู่ในบ้าน

7-8 ปีแล้วกับการศึกษาวิจัยของ รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะความรุนแรง รูปแบบ ขนาด สาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา ผลจากการศึกษาทำให้พบว่าสาเหตุที่สัมพันธ์อันหนึ่งกับปัญหาความรุนแรงในครอบ ครัวคือ การดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว ครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านดื่มสุรามีโอกาสใช้ความรุนแรงเมื่อเทียบกับครอบ ครัวที่ไม่ดื่มถึง 4 เท่า หากปัญหาการดื่มสุราหมดไป นอกจากแก้จนแล้ว ยังช่วยสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในแง่จิตใจภรรยาและลูกไม่ต้องหวาดกลัวถูกหัวหน้าครอบครัวทำร้าย ลูกก็เติบโตอย่างมั่นคงทางจิตใจ

นอกจากกาณศึกษาวิจัยแล้ว รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้มีการผลักดันในเชิงนโยบาย โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมจัดทำโครงการครอบครัวสมานฉันท์ เมื่อภรรยามาขอความช่วยเหลือที่โรงพัก เราจะมีทีมสหวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ จิตแพทย์ มาช่วยแก้ปัญหา และจะอาศัยอำนาจตามกฎหมายบังคับสามีที่กระทำความรุนแรง ผิดกฎหมายอาญาต่อภรรยาที่มาร้องทุกข์เข้าสู่โรงซ่อมสามี เพื่อบำบัดพฤติกรรมรุนแรง

พ.ร.บ. คุ้มครองป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเข้าสู่สภาผ่านวาระที่ 1 แล้ว และกำลังจะเข้าสู่วาระที่ 2,3 ต่อไป และในขณะนี้ยังได้กำลังทำงานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ สร้างศูนย์ข้อมูลความรุนแรงแห่งชาติขึ้น เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ สถิติในการจัดวางยุทธศาสตร์สำหรับแก้ปัญหานี้ต่อไป

รศ.นพ.รณชัย กล่าวทิ้งท้ายที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ หากสังคมไทยสามารถแก้ปัญหาความรุนแรงให้หมดสิ้นไปว่า “ถ้า เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ อาจไม่ต้องมียุทธการต่อสู้ยาเสพติด ที่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมด เพราะเด็กที่เติบโตมาในครัวครัวอบอุ่น จะมีโอกาสติดยาเสพติดน้อยลง หากสังคมไทยมีครอบครัวที่อบอุ่นไร้ความรุนแรง เราจะสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กของเราต่อไปในอนาคต ลดซึ่งปัญหาความรุนแรงในสังคมปัญหายกพวกตีกันของวัยรุ่น ปัญหาทางเพศ รวมทั้งปัญหาการทำแท้ง ที่เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้”Ž

รศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ชีวิตอีกด้านหนึ่งได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาสังคมส่วนของความรุนแรงในครอบครัว

****************************************************************

Thanks to image from :
http://www.muslimmums.co.za/wp-content/uploads/2009/07/CoupleArgueChild.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3VmabnNdibk/TxSFpqSdWvI/AAAAAAAACxM/Wx5rqdrmdWE/s320/arguing-dantania-blogspot-com.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RBse0VyMOfw/T5nl6stBYhI/AAAAAAAAAG8/Yri8UQyE6UM/s1600/AVOID-ARGUMENTS-WITH-CHILDREN.jpg

Related contents:

You may also like...