Sathorn Hotel Brand ambassador

สาทร โฮเต็ล แมนเนจ บาย สยามแอ็ทสยาม โรงแรมที่สะท้อนความเป็นที่สุดของ “แฟชั่นไลฟ์สไตล์” แห่งแรกของมหานครกรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใน 2 ตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย ทวี คูเกษมรัตน์ รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด [Director of Sales & Marketing] และ มณีรัตน์ เวชสิทธิ์ เป็น ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด [Communications & Public Relations Manager]

ทวี คูเกษมรัตน์ ผู้บริหารที่มีมุมมองทางด้านงานขายและการตลาดครอบคลุมรอบด้าน 360° ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 22 ปี คลุกคลีอยู่ในธุรกิจโรงแรมฯ ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงาน ทำให้ทวีได้เรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมโรงแรมฯ ในเมืองไทย ความท้าทายดังกล่าว ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้ทวี ได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดที่มีผลงานโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในฐานะทีมขับเคลื่อนของโรงแรมชั้นนำ อาทิ โรงแรมในเครือ Royal Garden Hotels & Resorts โรงแรม แพนแปซิฟิก กรุงเทพ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ และโรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ก่อนจะเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โหมด สาทร โฮเต็ล แมนเนจ บาย สยามแอ็ทสยาม ดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขาย กำหนดทิศทางและนโยบายการสื่อสารการตลาด รวมทั้งสร้างสรรค์โปรแกรมส่งเสริมการขายที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของโรงแรมฯ

มณีรัตน์ เวชสิทธิ์ กับความรับผิดชอบในฐานะ “ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด” โดยดูแลงานด้านการสื่อสารการตลาด งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา เพื่อช่วยสนับสนุนแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ในฐานะ“แฟชั่นไลฟ์สไตล์” แห่งแรกของมหานครกรุงเทพ ที่พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ผ้ใช้บริการของโรงแรมฯทุกท่าน มณีรัตน์สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์มากว่า 8 ปี ก่อนหน้าที่มณีรัตน์จะเข้ารับตำแหน่งนี้ มณีรัตน์เคยร่วมงานกับโรงแรมชั้นนำของเมืองไทย อาทิ โรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซด์ และ สยามแอ็ท สยามดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์สปา เป็นต้น
*********************************************************************
Krongthong Kirdnark
Assistant Communications & Public Relations Manager
Mode Sathorn Hotel Managed by Siam@Siam

Related contents:

You may also like...