ต้องดุษณีภาพ ต้องรับฟัง

คนโบราณสอนไว้ว่า พ่อแม่ตักเตือนต้องดุษณีภาพ ต้องรับฟัง นิ่งไว้ด้วยความเคารพ ถึงท่านจะผิดถูกประการใด ท่านเป็นรัตตัญญู รู้กาลเวลากว่าเรา บอกว่าเราเป็นเด็กเกิดมาภายหลัง เราว่าท่านพูดไม่ถูกสำหรับเรา แต่ถูกสำหรับท่าน คนโบราณได้สร้างความดีให้กับลูก สร้างความถูกให้กับหลาน ลงทุนสร้างความดี อดทนต่อความลำบากได้ทุกประการ ผิดกับคนสมัยนี้ สร้างความชั่วไว้ในใจ กินสบาย นอนสบาย นอนตื่นสาย หน่ายหากิน หมิ่นเงินน้อย นั่งคอยวาสนาให้มาหาเอง ไม่เหมือนคนโบราณที่เขาต้องวิ่งไปหาวาสนา คือ ทำมือสอง เท้าสอง สมองหนึ่ง เป็นที่พึ่ง

“สามรู้ สามดี ห้ามีภูมิ(ปัญญา)”

1. รู้ ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
2. รู้ อะไรก็ไม่สู้รู้วิชา
3. รู้ รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

1. ดี ที่เป็นที่ปรารถนาของทุกคน
2. ดี ที่เป็นที่สนใจของทุกคน
3. ดี ที่ละชั่วได้
การสร้างบุญ ต้องละบาป มาสร้างความดีต้องละความชั่ว จึงจะเป็นที่ปรารถนาของทุกคน เป็นที่สนใจของทุกคน เรียกว่าความดี

1. ภูมิ รู้
2. ภูมิ ธรรม
3. ภูมิ ปัญญา
4. ภูมิ ฐาน
5. ภูมิ ปัจจุบัน
อดีตอย่ารื้อฟื้น เรื่องของคนอื่นอย่าคิด กิจที่ชอบทำให้สำเร็จ อย่าเดี๋ยว(นี่ คือภูมิปัจจุปัน, เดี๋ยว คืออนาคต)

เทศนาพระธรรม โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิติธัมโม) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

*************************************************************

Thanks to image from : http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=22910&page=2

Related contents:

You may also like...