วิถีชีวิต – ธรรมชาติและวัฒนธรรม

ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสมหลากหลายรูปแบบของ 4 ศิลปิน นำโดย ศรีใจ กันทะวัง, โอภาส ชมชื่น, สมศักดิ์ พรมจักร และอมรินทร์ กันทะวงศ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของตนผ่านผลงานทางศิลปะสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2555 หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ “วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม” นำเสนอผลงานของทั้ง 4 ศิลปิน อาทิ

  • ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต ธรรมชาติ และวัฒนธรรมแบบล้านนาของศรีใจ กันทะวัง
  • ผลงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันในวิถีชีวิตแบบชนบทที่เอื้ออิงกับธรรมชาติแวดล้อมของโอภาส ชมชื่น
  • ผลงานประติมากรรมจัดวางซึ่งมีที่มาจากประสบการณ์และความทรงจำวัยเยาว์ของสมศักดิ์ พรมจักร
  • ผลงานภาพพิมพ์ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงามจากภาคเหนือของอมรินทร์ กันทะวงศ์

    โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพร รอดบุญ ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 0-2422-2092, 08-6890-2762 แฟกซ์ : 0-2422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
    **************************************************************************

จิตอารี วรรณพีระ

Related contents:

You may also like...