Bangkok never sleep city.

“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์…” เสียงเด็กเล็กๆวัยประถม ส่งเสียงท่องชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างตั้งอกตั้งใจ ทำให้หวนนึกถึงสมัยเด็กที่ถูกคุณครูสอนว่า นี่คือชื่อของเมืองหลวงที่มีความยาวมากที่สุดในโลก

กรุงเทพมหานคร คือชื่อย่อ ของเมืองหลวงแห่งราชอาณาไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงย้ายราชธานีเดิมคือ กรุงธนบุรี ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาอยู่ยังอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และให้ชื่อว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ มีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกะให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงและความงดงามของกรุงเทพในด้านสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันงดงาม สมดังชื่อที่ได้รับ ทำให้ทุกวันนี้ กรุงเทพมหานครจึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเองที่จะต้องควรเข้ามาเที่ยวชมให้ได้ สักครั้งหนึ่งในชีวิต

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพนั้นมีอยู่ เป็นจำนวนมากหลายแห่งด้วยกันซึ่งแต่ละแห่งนั้นก็มีความน่าสนใจที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับแต่ละย่าน ทั้งนี้เป็นเพราะกรุงเทพในอดีตประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติมารวมตัวกันอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ครั้งสร้างเมือง และดำรงสืบลูกหลานต่อมาหลายอายุคน ดังนั้นในแต่ละบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นย่านแหล่งชุมชน จึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณีแอบแฝงอยู่เป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาอยู่ไม่น้อย อาทิเช่น

ย่านพระนคร ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นย่านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยครั้งสร้างกรุงเทพและเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานหลายแห่ง เช่น วัด พระราชวัง และวังเก่า รวมถึงเป็นแหล่งชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

สถานที่ท่องเที่ยวในย่านพระนคร อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ ท่าช้าง ปากคลองตลาด คลองถม สนามหลวง เป็นต้น

ย่านเยาวราช ถือได้ว่าเป็นแหล่งย่านชุมชนคนจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณเขตสัมพันธวงศ์ ประกอบไปด้วยแหล่งร้านค้า ภัตตาคาร ศาลเจ้า และร้านขายทองเป็นจำนวนมาก จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน จะเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากเดินทางเผื่อมารับประทานอาหารเจ้าดังในย่านนี้กันเป็นจำนวนมาก

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ วัดมังกรกมาวาส ร้านทองตั้งโต๊ะกัง ย่านสำเพ็ง ถนนคนเดิน

ย่านราชประสงค์ และสยามสแควร์ แหล่งธุรกิจขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับเหล่านักช้อป และวัยรุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของห้างสรรรพสินค้าชั้นนำของประเทศและระดับภูมิภาคหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางแฟชั่นของกรุงเทพเนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านสินค้าเสื้อผ้าแบรนเนมต่างๆเป็นจำนวนมาก สามารถเดินทางโดยอาศัยเส้นทางการคมนาคมหลายรูปแบทั้งทางเรือ ทางรถยนต์หรือรถไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิไว้สำหรับกราบไหว้ขอพร และเป็นที่จั้งของมหาวิทยาลัยรวมถึงสถาบันทางการศึกษาและกวดวิชาที่มีเสียงหลายแห่ง จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมที่แห่งนี้จึงคลาคล่ำไปด้วยเหล่าวัยรุ่นอยู่ทั่วบริเวณเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ สยามพารากอน เกสรพลาซ่า เซนทรัลเวิล พระพรหมเอราวัณ

จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพเพียงแห่งเดียวเราก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ในหลายรูปแบบและตอบสนองกับทุกช่วงวัย ซึ่งทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติของเราที่มีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคนในชาติให้เป็นที่ยอมรับและมีความทัดเทียมเท่ากับนานาประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับก็คือความภาคภูมิของคนไทยทั้งชาติว่า มหานครเมืองหลวงที่บรรพบุรุษเราสร้างขึ้นมาได้กลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติที่ทำให้ประเทศของเราอยู่ได้อย่างภาคภูมิ เราในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมคนหนึ่งในสมบัติชิ้นนี้จึงควรที่จะรักษาสมบัติชิ้นดังกล่าวไว้ อย่างหวนแหน เพื่อที่ว่าในอนาคตลูกหลานของเราก็ได้ภาคภูมิใจกับสมบัติชิ้นดังกล่าวนี้ได้อย่างสืบต่อไป

Related contents:

You may also like...