Dusit zoo


สวนสัตว์ดุสิต หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า “เขาดิน” ที่ไม่ว่าเมื่อเอ่ยครั้งใดผู้คนกี่ยุคกี่สมัยต่างก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีและยังจดจำภาพในสมัยครั้งเยาว์วัยที่ตามพ่อแม่ไปเที่ยวและวิ่งเล่นดูสัตว์ได้อย่างไม่ลืมเลือน

สวนสัตว์ดุสิต ถือว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย แต่เดิมเคยเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนประทับเปลี่ยนพระอิริยาบถ และยังไม่มีการนำสัตว์ชนิดใดเพื่อมาเลี้ยงดู ภายในพระราชอุทยานต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จสวรรคต บริเวณที่เป็นที่ตั้งของ เขาดิน ดังกล่าวก็ถูกปล่อยทิ้งว่างรกร้างมานานนับสิบปี จวบจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ จอมพล ป.(แปลก) พิบูลสงคราม ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติขอพระราชทานที่บริเวณดังกล่าวมาจัดตั้ง เป็นสวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนขึ้น นอกเหนือจากสวนลุมพินี ที่พึ่งจัดตั้งได้ไม่นาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้จัดตั้งเป็นสวนสัตว์ขึ้น และมีพระบรมราชานุญาติให้นำ ลูกหลานกวางดาวที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงนำกลับมาจากเมื่อครั้งเสด็จประพาส ชวา และสัตว์อื่นๆอีก 2 -3 ชนิดจากสวนกวาง ในพระนี่นั่งอัมพรสถานมาจัดแสดงและเลี้ยงไว้ในเขาดิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชนและพักผ่อน

จากจุดเริ่มต้นของจำนวนสัตว์ไม่กี่ตัว ปัจจุบันเขาดินเป็นที่อยู่และจัดแสดงของสัตว์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 1600 ตัว ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 118 ไร่และเป็นสวนสัตว์ที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากรายล้อมด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่งที่มีความงดงาม เช่น พระที่นั่งต่างๆ สถานที่ราชการสำคัญซึ่งล้วนแต่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและเป็นสถานที่สำคัญที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การมาเขาดินไม่เพียงแต่เป็นการมาพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างสำหรับทุกคนแล้วเท่านั้น แต่ยังเป็นการมาซึมซับและเรียนรู้ภาพบรรยากาศของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคที่ได้รับกระแสอารยธรรมตะวันตกเข้ามาและช่วงยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย

สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานครที่ควรจะมาเยี่ยมชมอย่างเสียมิได้ ทั้งนีสวนสัตว์ดุสิตตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 โทรศัพท์สอบถาม โทร0-2281-2000 , 0-2281-9027-8 โทรสาร. 0-2282-9245

Text : Porsche Kittisak K
*********************************************
Thanks to image for :
http://thailandtimes.asia/thailand-news/kids-go-free-at-dusit-zoo/
http://dsin.blogspot.com/2012/01/dusit-zoo-revisited-bangkok-thailand.html
http://slisac.multiply.com/photos/album/68/DuSit-ZoO

Related contents:

You may also like...