Make an effort

จริงที่ว่าการวิริยะอุตสาหะ อดทนต่อความล้มเหลว และหาสิ่งใหม่ทดแทนแลดูคล้ายหาเหาใส่หัว และทำให้รู้สึกเจ็บปวดบ้างครั้งสองครั้ง แต่ก็ไม่หนักหนาอะไร เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้งานบรรลุผลได้ หากคุณได้อยู่กับคนที่รู้ถึงคุณค่าในตัวคนด้วยกันแล้ว คุณสามารถวางใจได้ว่าเขาจะคำนึงถึงคนที่เต็มใจที่จะยื่นคอขึ้นเขียง ซึ่งมีโอกาสที่จะเจ็บปวดได้ง่าย อย่างโทมัส เอดิสัน นักวิทยาศาสตร์ของโลก ผู้ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก เขาเองก็มีวิธีการต่างๆร้อยแปดพันอย่างกว่าจะได้มาซึ่งวิธีเดียว เขายอมถอนผมตัวเองเพื่อประดิษฐ์ไส้หลอดไฟให้เราได้ใช้กันจนทุกวันนี้ ฉะนั้นแล้วเราเองจึงควรมีความอดทนและมานะบากบั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ ต้องการด้วยความถูกต้องและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และจะเป็นการดีมากหากเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

Porsche Kittisak K

**************************************************************
Thanks to image from http://www.indiesunlimited.com/tag/thomas-edison/

Related contents:

You may also like...