ธรรมะสร้างบุญ

 

“ธรรมะสร้างบุญ” โดยพระมหาภา.
มหาภา. เป็นนามปากกาท่าน เนื่องด้วยคนไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนามายาวนาน จึงอยากให้เกิดมี “ธรรมะในใจ” จึงเรียนเชิญให้ มหาภา. เป็นผู้ที่เผยแผ่สิ่งที่ดีงามให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป.

“เจริญพรท่านผู้อ่านผู้มีบุญ,
วันนี้อาตมาจะเอาธรรมะมาฝากคนที่กำลังยุ่งอยู่นั่นเอง ยุ่งกับหน้าที่การงาน ยุ่งกับครอบครัวพี่น้อง ยุ่งกับการดำเนินชีวิต โดยลืมไปว่าชีวิตต้องดำเนินควบคู่ไปกับสติ และการสั่งสมบุญเอาไว้เป็นเสบียงในภพหน้าด้วย ไม่ใช่ว่า จะมาทำบุญวันไหนๆก็ยุ่ง จะมาใส่บาตรก็ยุ่ง มีคนชวนไปฟังธรรม รักษาศีล ภาวนา ก็มีแต่ผัดผ่อนไปก่อน ว่า ฉันยังไปไม่ได้ ฉันยุ่งอยู่ ยุ่งกับหน้าที่การงาน ในหัวจิตหัวใจคิดแต่เพื่อคนอื่น ทำงานแต่เพื่อคนอื่น เลยลืมไปว่า วันเวลายิ่งผ่านพ้นไปมากเพียงใด ชีวิตก็เหลือน้อยลงๆไปทุกที ก็เลยจะไม่มีที่ยึดที่เกาะ คือบุญกุศลไปเครื่องยึดเครื่องเกาะเป็นเสบียงห่อพกของตัวเองไปในภพเบื้องหน้า เพราะว่ามาติดที่คำว่า ยุ่ง นี้แหละ ผลสุดท้ายเลยกลายเป็นผู้ประมาทในการดำเนินชีวิตในอนาคตหรือภายหน้า ในที่นี้หมายถึงโลกหน้านั่นเอง ลองคิดใหม่ทำใหม่ดูซิว่า เออ วันนี้เราจะทำบุญสร้างกุศลความดีให้แก่ตนเอง ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ถ้าไม่มาวัดก็บำรุงดูแลพระอรหันต์ในบ้าน คือ พ่อกับแม่ก็ได้ อย่ามัวแต่ยุ่ง ยุ่งเรื่องนั้น ยุ่งเรื่องนี้ เมื่อถึงวันสุดท้าย คุณจะไม่มีโอกาสได้ต่อรองกับพญามัจจุราชเลยว่า วันนี้ฉันยุ่งอยู่ อย่าพึงตาย อีก ๒-๓ วัน ค่อยตายจะได้ไหม?? มรดกก็ยังไม่ได้มอบ ลูกหลานฉันก็ยังไม่ได้ร่ำลาบุญกุศลฉันก็ยังมีไม่พอ ขอให้ฉันได้ทำบุญให้เต็มที่เสียก่อน แล้วค่อยตายเถิด เราท่านทุกคนจะไม่มี-โอกาสได้ต่อรองกับพระยามัจจุราชได้เลยแม้แต่คนเดียว หลวงพ่อพุทธทาส ท่านถึงบอกให้เราฝึกตายก่อน-ตายไว้ จะได้ไม่ต้องกลัวความตาย เอาละ ที่นี้จะพาพวกท่านฝึกตายก่อนตาย ถามว่า มาวัดพูดแต่เรื่องตายนี่มันชักห่อเหี่ยวหัวใจนะท่าน ตอบว่า กินเพื่ออิ่ม นอนเพื่อหลับ เดินทางไปสู่ที่หมาย เกิดมาสุดท้ายก็คือ ตาย แต่ก่อนที่เราจะตายนั้น เราพร้อมหรือยัง พร้อมในที่นี้หมายถึง มีบุญพอหรือยัง อาตมาจึงได้ยกเอาพุทธสุภาษิตไว้เพื่อแสดงในเบื้องต้นนั้นว่า สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ซึ่งแปลใจความว่า การสั่งสมบุญ นำความสุขมาให้ หรือว่า การสะสมบุญนำสุขมาให้ เพราะบุญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของทำยาก มีตั้ง 10 ทาง คือ

1.ทานมัย การให้ทาน
2.ศีลมัย การักษาศีล
3.ภาวนามัย การอบรมจิตใจ
4.อปจายนมัย การอ่อนน้อมถ่อมตน
5.เวยาวัจมัย การช่วยเหลือผู้อื่น
6.ปัตติทานมัย การแผ่ส่วนบุญ
7.ปัตตานุโมทนามัย การอนุโมทนาบุญ
8.ธัมมัสสวนมัย การฟังธรรม
9.ธัมมเทสนามัย การแสดงธรรม
10.ทิฏฐุชุกรรม การทำความเห็นให้ถูกต้อง

เมื่อเราดำเนินตามทางบุญ 10 ทางนี้แล้ว จะทำให้ชีวิตของเราไม่เสียเปล่า มองหน้าก็มีความหวัง มองหลังก็มีความสุข เมื่อจะจากไปจากโลกนี้แล้ว ก็จะได้ไม่เป็นห่วงเป็นใยอะไรอีก เพราะบุญคือเสบียง เราได้ทำไว้พร้อมดีแล้ว แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า กว่าคนเราจะคิดได้ในทางบุญนี้ ถ้าไม่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาว บางคนก็ไม่มีลมหายใจเสียแล้ว ….จำเริญพร

มหาภา
9 ส.ค 55

Related contents:

You may also like...