๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน

๘ ศิลปินไทยร่วมใจจัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่๘ –๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 

๘ ศิลปินไทยชื่อดังร่วมกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE และ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “

๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและชื่นชมในพระจริยวัตร อันงดงาม ผ่าน ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ศิลปะความงามที่ยิ่งใหญ่อันเกิดจากแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปินไทยที่ตั้งใจ รังสรรค์ผลงานขึ้นเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่ “แม่ของแผ่นดิน”

 

นางสาวทิพยวดี มลิซ้อน ประธานกรรมการจัดงาน นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่สำคัญที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมปิติ ยินดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๐พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การจัดงานครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมชื่นชมพระบารมี ผ่านมุมมองศิลปินชั้นนำของประเทศทั้ง 8 ท่าน พร้อม กันนี้ ยังมีการนำผลงานภาพจิตรกรรมมาจำหน่าย เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยอีกด้วย จึงนับเป็นโครงการที่ทรงคุณค่า และสมควรได้รับเผยแพร่ออกไปให้สังคมเป็นที่รับรู้และชื่นชมร่วมกัน”

 

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท แมกโนเลียฯ และ ๘ ศิลปินไทย ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานจัดนิทรรศการจิตรกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระ เกียรติและถวายพระพรให้กับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ อยากให้ทุกท่านมาร่วมชมผลงานภาพวาด พระสาทิสลักษณ์ ที่งดงาม และถ่ายทอดจากหัวใจแห่งความจงรักภักดีของศิลปินทุกท่าน

 

เช่นเดียวกับ นายธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้จัดการทั่วไป องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทแมกโนเลียฯ กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้ทรงคุณค่า และสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก ผลงานทุกภาพถ่ายทอดพระสิริโฉมที่งดงามในอิริยาบถต่างๆ และสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา”

 

 

 

มนาเทศ อันนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ 80 พรรษา 80 พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปะ พร้อมทั้งผลักดัน ให้ผลงานภาพวาดดังกล่าวจาก 8 ศิลปินชื่อดังเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนคนไทยรวมถึงชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิท ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเปรียบประหนึ่งการแสดงความจงรักภักดีถวายแด่แม่หลวงแห่งแผ่นดินในระหว่างวโรกาสเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ที่จะมาถึงนี้ด้วย

ด้านนายสุวิทย์ ใจป้อม หนึ่งในศิลปินผู้จัดงาน กล่าวว่า “นิทรรศการครั้งนี้ นับเป็นการรวมตัว ครั้งสำคัญของ ๘ ศิลปินไทยฝีมือดี ระดับชั้นปรมาจารย์ ในด้านเทคนิค สีน้ำ สีน้ำมัน ลายเส้นและสื่อผสม ได้แก่ ยุทธกิจ ประสมผล เทอดศักดิ์ ไชยกาล,วัชระ กล้าค้าขาย,ชิงชัย เจริญอุดมกิจ,บรรจบ ปูธิปิน,สุวิทย์ ต่างสมบัติ และเอก กระจ่างช่วย โดยทั้ง ๘ ศิลปิน มีความตั้งใจที่จะถวายความจงรักภักดีเพื่อตอบแทนใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ “แม่ของแผ่นดิน” และพระมหาราชินี ผู้ ทรงงานเคียงข้างพระวรกาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของปวงชนชาวไทยมาตลอดกว่า ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนมาโดยตลอด

นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจ และโครงการต่างๆที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตและความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมากมาย

“พระราชินีเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดิน พระองค์ท่านต้องดูแลลูกๆ ทั้งประเทศกี่ล้านคน พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของพสกนิกรและยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็นแรงใจให้กับในหลวงในการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ความยิ่งใหญ่ตรงนี้หาอะไรเปรียบไม่ได้ จึงทำให้เรารักพระองค์ท่านมากขึ้น“

เบื้องหลังการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ สุวิทย์เล่าว่า เตรียมงานทั้งหมด ๔ เดือน โดยจำนวนศิลปินที่มาทำงานรวมกัน ๘ ท่านนั้น เนื่องจากเป็นปีครบรอบ ๘๐ พรรษา จึงลงตัวที่เลขแปดเพราะเป็นเลขดี และยังได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของงานโดยโครงการด้านบนได้รับการออกแบบให้เป็นเลข ๘๐ เช่นกัน นอกจากนี้ยังเปิดงานในวันที่ ๘ สิงหาคม และมีงานรวมทั้งหมด ๘ วันคือ วันที่๘ –๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ “

จุดเด่นของนิทรรศการจิตรกรรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอภาพจิตรกรรมครั้งยิ่งใหญ่จากศิลปินชื่อดังจำนวน ๘๐ ภาพ ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ประกอบด้วย ภาพทรงงาน และภาพจากพระกรณียกิจต่างๆ โดยศิลปินแต่ละท่านได้ถ่ายทอดพระสิริโฉมที่งดงามในอิริยาบถต่างๆ ได้อย่างสง่างาม ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อปวงชนชาวไทยได้อย่างซาบซึ้งและประทับใจโดยแต่ละภาพ ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นผ่านเทคนิคต่างๆ ตามที่ถนัด อาทิ สีน้ำ สีน้ำมัน ลายเส้น สื่อผสม และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ศิลปินมุ่งเน้นนำเสนอเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เล็งเห็นประโยชน์ของ เทคโนโลยีที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างงดงาม รวมถึงผู้ที่ต้องการทำงานศิลปะแต่มีเวลาน้อย การใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ตสามารถเป็นช่วยให้สนุกกับการทำงานศิลปะได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังพลาดไม่ได้กับภาพวาดพระสาทิสลักษณ์ชุดพิเศษจากสุดยอดฝีมือปรมาจารย์ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งให้เกียรตินำมาจัดแสดงเป็นพิเศษเพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้ชื่นชม

ความงามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังมีกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน”ลงนามถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสนุกสนานกับกิจกรรม Workshop เรียนรู้เทคนิคการ Sketch ภาพเบื้องต้นจากศิลปิน และประดิษฐ์

กรอบรูปตามสไตล์ของตนเองได้ฟรีภายในงาน”

“ การได้วาดภาพในหลวงและพระราชินี เป็นเรื่องความภูมิใจของศิลปินทุกคน ทุกครั้งที่ได้วาดเราจะได้สัมผัส

ถึงความปิติในใจซึ่งแตกต่างไปจากการวาดภาพทั่วๆ ไปที่ใครเห็นก็ชมว่าสวย วาดดี แต่สำหรับภาพในหลวงอย่าง

เมื่อปีที่แล้วผมวาดขนาดใหญ่มาก คือกว้าง ๑๕เมตร สูง ๒ เมตรที่หน้าเซ็นทรัลเวิร์ลด มีคนมายืนไหว้ ผมรู้สึกว่าตื้นตันใจ เพราะเราได้ทำงานในสิ่งที่เป็นหัวใจของเขา พระราชินี และในหลวงเป็นหัวใจของคนไทยทุกคน เขาเห็นปุ๊บ ไม่รู้หรอกว่า

ใครวาด เขาก็ยกมือไหว้เพราะเป็นในหลวงและพระราชินี

ผมเขียนในหลวงมา ๕๐๐ กว่าภาพแล้ว ตั้งแต่เริ่มเขียน ภาพเล็กที่สุดโปสการ์ด เท่ากับนามบัตรก็มีใหญ่ที่สุด

ก็ทำมาแล้ว เวลาว่างๆนั่งรถ ก็จะวาดภาพเล็กๆ ทุกครั้งที่วาดสิ่งที่ได้รับ คือความสุข ความไม่เหน็ดเหนื่อย เวลาทำงานประจำเลิกงานจะเหนื่อยนะ แต่พอไปถึงบ้านผมจะไปวาดรูปทั้งสองพระองค์ กลับไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลย ไม่อยากนอนด้วยซ้ำไป แม้ตอนเช้าต้องตื่นไปทำงานต่อ นี่แหละเป็นความสุขรวมถึงคำสอนของพระองค์ท่าน

เกี่ยวกับความเพียร คนเราถ้ามีความเพียร ความขยัน หรือมีความสุขกับการทำงาน เราก็จะทำด้วยความไม่เหน็ดเหนื่อย เป็นสิ่งที่สอนอยู่ในใจผมมาตลอด ถ้าจะทำอะไร ทำด้วยความเพียรความขยัน มุมานะ งานจะใหญ่แค่ไหนก็ทำได้หมด ถ้าไม่มีพระราชดำรัสนี้ ผมคิดว่าผมก็คงไม่ได้วาดรูปแบบนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมวาดรูปของสองพระองค์มาตลอด”

ศิลปินชื่อดังกล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย และผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายภาพ หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร ๐๒ – ๘๓๑-๘๔๐๐ ต่อ ๓๑๒๐,๓๓๖๕ หรือ www.facebook.com/queenexhibition

**********************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยุพา สดแสงสุก 086 888 2323 จิดาภา ประมวลทรัพย์ 081 817 7153

Related contents:

You may also like...