ดนัย จันทร์เจ้าฉาย / บริษัท ดีซี คอนซัลแทนซ์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด / สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี / สถาบันฝึกและพัฒนาบุคลากร ดีเอ็มจี อะคาเดมี่

คุณธรรมเป็นดั่งแข็มของชีวิต

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนซ์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด,สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รวมถึง สถาบันฝึกและพัฒนาบุคลากร ดีเอ็มจี อะคาเดมี่ ชายผู้นี้ขึ้นชื่อลืชาในเรื่องของความสามรถและยังเป็นที่ยอมรับในฐานะที่น้อมนำแนวทางพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการทำธุรกิจ การบริหารเพื่อนสมาชิกในองค์กร และการดำเนินชีวิต จึงไม่แปลกที่เราจะได้รับการตอบสนองจากกิริยา วาจา อย่างนุ่มนวลเป็นมิตร ในทุกวาระโอกาสไม่ว่าจะได้พบเจอสนทนาชนิดตัวต่อตัวหรือสื่อสารผ่านตัวหนังสือ

“เราถือว่าคุณธรรมเป็นฐานที่สำคัญ เป็นพื้นฐานของเราเหมือนกับว่าเราอยู่ภายใต้อาคารบ้านเรือนที่มีฐานเป็นเสาเข็ม ผมมองว่าคุณธรรมที่เรามีอยู่มันเป็นฐานของเราในการทำธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเห็นเราในส่วนไหนที่อาจจะมองเห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างอาจจะเป็นการต่อยอดขึ้นมาข้างบนแต่เบื้องหลังทั้งหมดมันคือเรื่องนี้ ผมถือว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เราจะถือว่าไม่มีไม่ได้มิเช่นนั้นจะล่องลอยไม่มีจุดยืน และถือว่าสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่นั้นไม่ใช่การทำให้คนอื่นเห็นว่าเราดีหรือเราเป็นคนดีตรงนั้นผมว่ามันไม่ใช่แต่เรามีความเชื่อมั่นอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่าเราเชื่อในความดี ไม่ใช่เชื่อเพราะว่าเมื่อทำไปแล้วคนอื่นเขาชื่นชม

“เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้ทำ ทำความดีเพราะว่าความดีไม่ใช่ทำเพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราดีมันต่างกันนะครับ! ผมอยากจะบอกว่าเรามีความสุขกันการที่เราได้เป็นอย่างที่เราเป็นมากกว่าเราอยากมีความสุขอย่างที่คนอื่นอยากเห็น สิ่งนี้คือมันต่างกัน”

“ทั้งในส่วนของ บริษัทดีซีฯ ที่เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์เรามีนโยบายที่ชัดเจนมากว่าธุรกิจอะไรที่ทำไปแล้วมันเสื่อมเสียต่อสังคมถึงแม้ว่าเราจะได้ธุรกิจนั้นมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร หรือว่ามีการดำเนินธุรกิจในส่วนของลูกค้าที่ไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาเราก็จะไม่เข้าไปทำเลย เพราะว่าผมถือว่าเรามีสิทธิที่จะเลือก เป็นปรัชญาที่สำคัญข้อหนึ่งคือว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิที่จะเลือกได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกแม้กระทั่งว่าเราจะทำธุรกิจอะไร ทำธุรกิจอย่างไร เราเลือกได้เองหมดไม่มีใครจะมาบังคับเราได้ จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากทั้งในส่วนของธุรกิจพีอาร์และในส่วนของธุรกิจสำนักพิมพ์”

“แนวทางในการบริหารบุคลากรผมคิดว่าแนวทางที่สำคัญนั้นเริ่มจากตัวเองก่อน โดยหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาจะไม่พุ่งเป้าที่ปัจจัยภายนอก หัวใจสำคัญที่สุดอันหนึ่งของพุทธศาสนาคือ อัตตาหิอัตตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือถ้าผมจะใช้ภาษาอังกฤษเก๋ๆ ก็คือคำว่า Self-service เราจะต้องช่วยเหลือตัวเอง การที่เราอยากจะให้บุคลากรของเรานั้นเป็นอย่างไรก็ต้องมาจากการที่เราเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นจริงๆ ตัวจริง เสียงจริงที่อยู่กันทุกวี่วันเป็นแบบนี้ มันก็จะมีโอกาสที่เขาจะได้ซึมซับไปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่คุณภาพของแต่ละคนซึ่งตรงนั้นผมก็ไม่ทุกข์ เราไม่ได้มีการบังคับ นอกจากนี้เราก็มีการทำโครงการต่างๆ นโยบาย เช่น นโยบายการรับลูกค้า การบริหารองค์กร หรือนโยบายในการทำความดีเพื่อสังคมแทนที่ทุกอย่างเราจะต้องทำเองหมดแต่อยากจะบอกว่าแทบจะไม่ได้ทำเลย เราเปิดเวทีนี้ให้พนักงานทุกระดับเข้ามาเป็นเจ้าของเวทีและมีส่วนร่วม เราใช้คำว่า Empower กับ Engagement ใครสนใจจะทำอะไรตรงไหนก็เข้ามาทำเองและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดโดยทีเรามีหน้าที่เป็นคนที่คอยดู สังเกตการณ์ ให้คำแนะนำต่างๆ กลายมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรมาจากากรที่เราให้เขามีส่วนเป็นเจ้าของงาน แสดงความคิดเห็นและเรียนรู้จากสิ่งทีผิดพลาด”

“ปรัชญาที่สำคัญที่สุดที่ใช้ตลอดเวลาก็คือ เป็นคนที่หวงเวลา มีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตที่เราเกิดมานั้นมันสั้นมากนะครับ แป๊บเดียว 75 ปี มัน 3,900 สัปดาห์เท่านั้นเอง ถ้าเราตัดเวลานอนไป 1,300 สัปดาห์หมายถึงเรามีเวลา 2,000 กว่าสัปดาห์ แป๊บๆ เดียวก็หมดแล้ว ผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจึงเป็นคนที่หวงเวลาและพยายามทำเวลาให้มีคุณค่ากับตัวเองมากที่สุด

“สิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาก็คือมีความสุขอยู่เดี๋ยวนี้ต่อหน้าต่อตาไม่ได้ไปแสวงหาไล่จับความสุขที่ไหน ทำอะไรก็มีความสุขตรงนี้ ไม่ค่อยทุกข์เกิดอะไรขึ้นก็สุขหมดนะครับ เช่น คุณพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งตับ รู้ว่าอีกไม่นานท่านก็ต้องจากไปเราก็เป็นสุขของเราได้ไปดูแลท่าน เช็ดตัวให้ท่าน จูงท่านเดินเหมือนตอนที่เราเด็กๆ ท่านจูงมือเราเดิน ทำให้มีมีความทุกข์เมื่อเจอกับสิ่งเช่นนี้ นี่ก็คือปรัชญาของการใช้ชีวิตจริงๆ Happiness id noe and here ความสุขอยู่ตรงนี้ไม่ต้องวิ่งหาที่ไหน คุณธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เรามีใจที่สมบูรณ์พอ หรือแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเจอแต่ของที่เราอยากเจอมันหาได้ยากเพราะฉะนั้นธรรมะทำให้เราพร้อมรับกับความไม่สมบูรณ์เหล่านี้”

 

ที่มา : นิตยสาร HI-CLASS-266 ข้อเขียนนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของนิตยสาร  HI-CLASS ห้ามนำไปลอกเลียน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

 

 

profiler01

Related contents:

You may also like...