ถวายพระพร

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทูลเกล้าฯถวายพานดอกไม้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ อาคารศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

Related contents:

You may also like...