ส่งคนดีขึ้นสวรรค์…ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

นิตยสาร HI-CLASS และสื่อในเครือ ขอร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อการจากไปของคนดี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาตลอดช่วงอายุขัยของท่าน และขอแจ้งข่าว กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ให้ผู้ที่มีจิตคารวะและญาติมิตร ได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธีฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ม.ว.ม. อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา

 

๑๙.๓๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาชู – ทับทิม (ศาลา ๙) วัดธาตุทอง

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานเพลิง ณ เมรุ วัดธาตุทอง

 

 

 

ด้วยเจ้าภาพไม่ได้ออกบัตรเชิญ จึงขอกราบเรียน และ เรียนเชิญมาด้วยความเคารพ

 

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

 

นายพิชา – นางณัฎฐพร วัฒนศิริธรรม

 

นางชมพรรณ – นายณัฐวุฒิ กุลนิเทศ

 

Related contents:

You may also like...