“วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด” ปีที่2

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น จัดกิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด” ปีที่ 2เชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าวาโก้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า14 สาขา ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนากรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงการสาธารณสุข ทั้งนี้การมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ยังมีคนจำนวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังและไม่มีเงินเพียงพอที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องวาโก้จึงประสานความร่วมมือกับซีพีเอ็นอีกครั้งหนึ่งในการจัดกิจกรรม วาโก้โบว์ชมพูร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด เป็นปีที่ 2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ถือเป็นการมอบโอกาสในการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ในสังคม”

ผศ.พญ.สมใจแดงประเสริฐ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “ภารกิจหนึ่งของมูลนิธิรามาธิบดีฯคือการช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในหลากหลายกรณีให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลและสามารถกลับมามีชีวิตที่ดีต่อไปตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับความช่วยเหลือแล้วหลายหมื่นคนซึ่งสิ่งนี้คงจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรต่างๆทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงขอขอบคุณบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลและพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมวาโก้โบว์ชมพูร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด เพราะเราเชื่อว่าการให้สุขภาพที่ยั่งยืนคือการให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด”

กิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด ปีที่2”เป็นการจัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 14 สาขา ดังนี้ วันที่ 23 พ.ค.-2 มิ.ย. ณเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช  วันที่ 6-12 ก.ค. ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี  วันที่ 9-15 ก.ค. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พัทยาเซ็นเตอร์  วันที่18-24 ก.ค. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา วันที่ 25-31 ก.ค. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2  วันที่ 21-27 ส.ค. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า  วันที่ 28 ส.ค.-2ก.ย. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์

วันที่ 1-7 ก.ย. ณเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก  วันที่ 13-19 ก.ย. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3และเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่  วันที่ 24-30 ก.ย. ณ เซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี  วันที่ 3-9 ต.ค. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น  วันที่ 22-28 ต.ค. ณเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา  และวันที่ 25-31 ต.ค. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงรายนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ม.ล.จิราธร จิรประวัติศิลปินวาดภาพชั้นครูให้เกียรติมาร่วมออกแบบของที่ระลึกในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

ดร.ณัฐกิตติ์ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพีเอ็นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนกิจกรรมวาโก้โบว์ชมพูร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2เพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการให้และมาร่วมกันเป็นผู้ให้ตามกำลังความสามารถของแต่ละคนพลังของน้ำใจที่เรามีให้แก่ผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ช่วยค้ำจุนสังคมไทยให้ยั่งยืนและมีความสุขต่อไป”

 

“วาโก้โบว์ชมพูร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”โครงการเพื่อสังคมของวาโก้ซึ่งดำเนินมากว่า 10 ปี ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม เช่นรณรงค์ให้ผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสนับสนุนเงินทุนและเครื่องมือทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมวาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุดในปีที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยได้นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้มอบสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นจำนวน2 ล้านบาท

DC Consultants and Marketing Communications Ltd   Pattama pattama@dcconsultants.co.th

Related contents:

You may also like...