ธ.ไทยพาณิชย์คว้ารางวัลธนาคารแห่งปี 2555

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัล  “ธนาคารแห่งปี 2555”    จากวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีผลประกอบการและการบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายก  รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก กรุงเทพฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์    วัฒนี สมจิตต์ (เอ)ผู้จัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์  PR SCB Group prscbgroup@scb.co.th

Related contents:

You may also like...