สีสันของชีวิต [LIFE OF COLOUR]

นิทรรศการ  :   สีสันของชีวิต [LIFE OF COLOUR]

ศิลปิน   :   ภักดิ์ ลิ้มพงษ์(PakdeLimpong)

ลักษณะงาน   :   จิตรกรรมสีน้ำ

ระยะเวลาที่จัดแสดง   :  20 กรกฎาคม-  6 สิงหาคม  2555

ห้องนิทรรศการ   :   ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 3 – 4 หอศิลป์จามจุรี

 

 

แนวความคิด

เป็นจินตนาการ จากธรรมชาติที่ได้สัมผัสในสถานที่ต่างๆภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ทะเลตลอดจนคลื่นในมหาสมุทรและท้องฟ้าในยามเช้าเย็น  ซึ่งจะแปรเปลี่ยน  สีที่สวยงามให้ได้ชมก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ขึ้นมาโดยการนำสีสันต่างๆขึ้นมาทดแทนธรรมชาติ โดยให้สีทั้งหมดมีชีวิต

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น. 

                               เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

 

 

Related contents:

You may also like...