กสิกรไทยจับมือสกว. ทุ่ม 80 ล้านบาทหนุนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

นายบัณฑูร  ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ลงนามร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เปิดตัวโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” เพื่อสืบสานปณิธานการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์สนับสนุนการสร้างยุววิจัยผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบพร้อมมีจิตสำนึกรักชุมชน ด้วยงบประมาณกว่า80 ล้านบาท นำร่องปีแรก 8 จังหวัด 80 โรงเรียน ก่อนขยายทั่วประเทศภายใน 6 ปี ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

KBank and TRF provide 80 million Baht inThe Cultivation of Wisdom Project
Recently at KASIKORNBANK head office, Rat Burana,KASIKORNBANK CEO and President Mr. Banthoon Lamsam and Prof. SawasdTantaratana, Ph.D., Director of Thailand Research Fund (TRF), signed‘The Cultivation of Wisdom Project’, a commitment for Thai educationaldevelopment amid the globalization era. With 80-million-Baht budget, youngresearchers will be created through systematic research process with communityengagement spirit. In the first year, the project will be implemented in atleast 80 schools in eight provinces, leading to nationwide expansion within sixyears.

KBankPR <kbankpr@gmail.com>

Related contents:

You may also like...