" />

Category: 00NEWS

สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพ/การแข่งขันกีฬาลีลาศ “มหาวิทยาลัย” ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560